Menu Zamknij menu
Kontakt
IT Wielka Brytania

Stworzenie mikrousługi obsługującej do 30 000 zdarzeń na minutę, umożliwiającej tworzenie raportów i wyciąganie wniosków

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma potrzebowała partnera z wiedzą z różnych dziedzin w celu nawiązania relacji na wczesnym etapie projektu, gdy nie ustalono jeszcze stosu technologicznego.

Podejście: Stworzenie mikroserwisu do zliczania metryk dla określonych zdarzeń, takich jak tagowanie, uzyskiwanie dostępu lub pobieranie pliku, w oparciu o ogromny strumień danych.

Rezultat: Klient posiada system, który może obsłużyć do 30 000 zdarzeń na minutę i umożliwia uruchamianie raportów metrycznych i wyciąganie wniosków na podstawie przetworzonych Big Data.

Spis treści

O kliencie

Actificent to brytyjska firma konsultingowa, która koncentruje się na zwiększaniu wartości biznesowej poprzez wykorzystanie potencjału Big Data.

Firma została założona przez inżynierów i konsultantów doświadczonych w pracy dla firm z listy Fortune 100.

Actificent stosuje najnowocześniejsze technologie i techniki, aby pomóc firmom w korzystaniu z lepszych narzędzi decyzyjnych, skróceniu czasu reakcji i osiągnięciu wymaganej sprawności.

Dzięki częściowemu zaangażowaniu w poprzedni projekt z Future Processing, firma Actificent zdawała sobie już sprawę z jakości naszych usług i dlatego zdecydowała się ponownie wykorzystać nasze umiejętności do realizacji własnego projektu.

Nowe, lepsze rozwiązanie

Naszym zadaniem było stworzenie mikro usługi odpowiedzialnej za zliczanie metryk dla określonych zdarzeń (jak tagowanie, uzyskiwanie dostępu lub pobieranie pliku), w oparciu o ogromny strumień danych z Apache Kafka. Mikro usługa została zaprojektowana tak, aby obsłużyć do 30 tys. takich zdarzeń na minutę.

Usługa ta umożliwi naszemu klientowi generowanie raportów metrycznych i wyciąganie wniosków na podstawie przetworzonych Big Data.

30,000

usługa zaprojektowana by obsłużyć do 30 tys. zdarzeń na minutę

ponad 50%

systemów do 2022 r. będzie opierać decyzje na danych w czasie rzeczywistym
(Source: Marketwatch)

Zespół Future Processing posiada wiedzę w różnych dziedzinach, co umożliwiło nawiązanie relacji niskiego ryzyka na wczesnym etapie projektu, gdy jeszcze nie w pełni zdecydowano o wyborze konkretnych technologii.

Alex Rodrigues
CEO, Actificent

Technologia użyta w projekcie

Usługa oparta na chmurze, która pomaga organizacjom sprawnie współpracować z partnerami i klientami.