Menu Zamknij menu
Kontakt
IT Wielka Brytania

Praca nad innowacyjnym narzędziem do agregacji danych i nadzoru rynku.

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma Algomi musiała przetestować pomysł na nową usługę i poszukiwała partnera, który rozumiałby domenę ich działania. Algomi szukała również powdrożeniowego wsparcia dla własnych zespołów IT i biznesowych .

Podejście: Pracowaliśmy nad Algomi Alfa: innowacyjnym narzędziem monitorowania i agregacji danych rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie i nadzoru rynku – Algomi ALFA.

Rezultat: Algomi oferuje swoim klientom nowe funkcje, takie jak dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz możliwość odtworzenia uprzednio zbuforowanych danych. System wspiera  decyzje użytkowników dzięki poprawionej wydajności oraz zwiększonej skali.

Spis treści

O kliencie

Algomi ALFA to prawdziwa rewolucja w zakresie ustalania poziomu cen na rynku obligacji.

Założona w 2012 r., Algomi jest wielokrotnie nagradzaną firmą informatyczną, która dostarcza uczestnikom rynku obligacji technologie poprawiające ich przepływ pracy i płynność poprzez agregację i analizę danych przedtransakcyjnych oraz ułatwienia w zakresie realizacji zleceń.

Firma jest dostawcą systemów neutralnych rynkowo oraz wykorzystuje swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu usprawnień technologicznych w celu poprawy płynności i efektywności rynku.

O produkcie: Algomi ALFA

Współpracowaliśmy z Algomi od 2018 do 2022 roku.

Algomi ALFA to narzędzie służące do nadzoru rynku i agregacji danych o papierach wartościowych o stałym dochodzie, które gromadzi dane o płynności pochodzące ze wszystkich głównych parkietów i systemów elektronicznych, platform komunikacyjnych i inwentarzy dealerów i łączy je w jeden skonsolidowany obraz.

W sposób innowacyjny rozwiązuje problemy współczesnego, rozdrobnionego rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie, dając możliwość uporządkowania informacji, a następnie ich wykorzystania do podjęcia lepszych decyzji, jednocześnie zwiększając prawdopodobieństwo udanej transakcji.

Algomi ALFA daje możliwość podglądu całego rynku obligacji w czasie rzeczywistym, w tym obligacji skarbowych, inwestycyjnych, wysokodochodowych, rynków wschodzących, komunalnych i kredytów strukturyzowanych umożliwiając wizualizację i analizę danych.

Wyzwanie biznesowe

Nasza współpraca rozpoczęła się w październiku 2018 roku, gdy firma Algomi poszukiwała partnera biznesowego o mocnych kompetencjach w zakresie Big Data i Java. Potrzebny był kontrahent znający bardzo specyficzną domenę, w jakiej działa Algomi, który pozwoliłby przetestować pomysł na nową usługę a następnie, po udanym wstępnym wdrożeniu, zapewniłby wsparcie zespołowi pracującemu po stronie Algomi.

Efekty naszej współpracy

Dzięki partnerstwu i elastyczności w doborze technologii firma Algomi mogła zaoferować swoim klientom nowe funkcjonalności, takie jak dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz możliwość odtworzenia (replay) uprzednio zbuforowanych danych w sytuacji kiedy ich odczyt w czasie rzeczywistym był niemożliwy.

Wspólny wysiłek pozwolił nam uzyskać dodatkowe korzyści z tego rozwiązania, w tym większą wydajność i skalę oraz możliwości wykorzystania algorytmów rozpoznających wzorce zachowań, co usprawniło proces decyzyjny, a także przełożyło się na bardziej świadome decyzje inwestycyjne, elastyczność wynikającą z dostępu do interfejsu API strumienia danych rynkowych w czasie rzeczywistym i lepszą płynność.

Główne korzyści naszej współpracy

  • Współpraca z zespołem ekspertów merytorycznych posiadających wiedzę domenową i umiejętność przekładania wymagań technicznych na biznesowe
  • Przewidywalność i wysoka jakość usług, co pozwala firmie Algomi podejmować zobowiązania wobec klientów końcowych
  • Minimalizacja ryzyka biznesowego dzięki szybkiej weryfikacji pomysłu na nową usługę
  • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki rozszerzeniu rozwiązania o nowe funkcjonalności
  • Dostęp do kompetencji wykraczających poza tworzenie oprogramowania, w tym analityków biznesowych, konsultantów merytorycznych, architektów rozwiązań oraz inżynierów ds. zapewniania jakości i bezpieczeństwa IT
  • Zdobycie zaufanego partnera w dziedzinie tworzenia oprogramowania

Technologie użyte w projekcie