Menu Zamknij menu
Kontakt
Media Projekt międzynarodowy

Holistyczne doradztwo technologiczne oraz realizacja projektu, dzięki którym można zmniejszyć koszty operacyjne o 40%

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz klient chciał wiedzieć, czy używana przez niego technologia wciąż może zapewnić dynamiczny wzrost w nadchodzących latach, czy też należy ją ulepszyć, by sprostać wyzwaniom przyszłości.

Podejście:  Przeprowadziliśmy audyty aktualnego systemu CMS i infrastruktury oraz zanalizowaliśmy metody ich zarządzania w celu zaproponowania jak najlepszej ścieżki rozwoju.

Rezultat: Usługę uwierzytelniania można ulepszyć, dziesięciokrotnie zmniejszając roczne koszty eksploatacji. Inwestycja ta może także obniżyć koszty klienta o ponad 40% już w pierwszym roku od wdrożenia.

Spis treści

O kliencie

Klient to globalny wydawca B2B, który publikuje treści poprzez różne kanały: od tych cyfrowych, przez druk, po webinaria i konferencje stacjonarne. Dzięki tak szeroko zakrojonej ofercie organizacja jest w stanie obsługiwać różnego rodzaju grupy odbiorców, w tym branżę ubezpieczeniową, prawniczą, finansową, edukacyjną, rekrutacyjną i wiele innych.

Wyzwanie biznesowe

Aby dostarczyć maksymalną wartość swoim kontrahentom, firma musiała ocenić, czy jej obecnie funkcjonująca technologia jest dalej w stanie zapewnić dynamiczny wzrost w nadchodzących latach, czy należy ją ulepszyć, by sprostać wyzwaniom przyszłości.

Ponieważ firma skupia się na działalności wydawniczej, a kwestie oprogramowania pełnią wspierającą rolę w jej funkcjonowaniu, celem stało się nawiązanie ścisłej współpracy z partnerem technologiczno-doradczym oferującym szeroki zakres usług.

Nasza rola

Utworzyliśmy zespół doświadczonych ekspertów z różnych dziedzin, którzy pozostają do stałej dyspozycji klienta i uważnie słuchają jego potrzeb. Ze względu na złożoną naturę środowiska biznesowego, w którym obraca się klient, podeszliśmy do naszej współpracy holistycznie i partnersko, udzielając wszechstronnego wsparcia, a nie tylko odnosząc się do poszczególnych kwestii bez pełnego zrozumienia kontekstu.

Jednym z tematów, który pojawił się w ramach naszej współpracy, był kluczowy system do zarządzania treścią (CMS), którego używał klient. Czy lepiej było go zastąpić, zmodyfikować, a może w ogóle nic z nim nie robić?

Aby przyjrzeć się temu tematowi dokładniej, przeprowadziliśmy trzy audyty: istniejącego CMS-a, opłacalności wykorzystania systemu WordPress oraz aktualnej infrastruktury.

W ramach każdego audytu przeprowadziliśmy też analizę metod zarządzania, aby wszystkie opcje wyraźnie umieścić na tle kontekstu biznesowego klienta. Analizy te objęły możliwe scenariusze w trzech różnych horyzontach czasowych oraz jedenaście czynników ryzyka w obrębie pięciu kategorii.

Po dokładnym rozważeniu wszystkich czynników i dostępnych zasobów doradziliśmy klientowi, by pozostał przy swoim systemie i wprowadził w nim zmiany jakościowe, które zoptymalizują jego wyniki. Takie podejście może zapewnić najkorzystniejszy zwrot z inwestycji w określonych przez klienta ramach czasowych.

Efekty naszej współpracy

Jednym z rodzajów ryzyka wyróżnionym w audycie był brak właściwej dokumentacji technicznej dla obecnie używanego CMS-a. Dostęp do takiej dokumentacji jest kluczowy, ponieważ umożliwia skalowanie rozwiązania w celu zapewnienia optymalnej ciągłości biznesowej, a także ułatwia wprowadzanie do firmy nowych pracowników.

Aby zmierzyć się z tym problemem, dokładnie przeanalizowaliśmy obecne rozwiązanie, a następnie stworzyliśmy dla niego dokumentację techniczną i biznesową, aby zmniejszyć próg wejścia w narzędzie o aż 87%. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oraz regularnym spotkaniom z klientem jesteśmy na bieżąco z projektem i konsekwentnie realizujemy jego cele.

Kolejny projekt, który zrealizowaliśmy wspólnie, związany był z możliwością przebudowy produktu zorientowanego na danych w nowe rozwiązanie, które przyniesie więcej wartości oraz lepszy ogląd na tę wysoko wyspecjalizowaną branżę.

Podczas fazy Discovery określiliśmy kluczowy sposób ulepszenia usługi uwierzytelniania wykorzystywanej przez klienta. Usługę tę dało się ulepszyć, nie tylko znacząco zwiększając jej bezpieczeństwo i doświadczenie użytkownika, ale także dziesięciokrotnie zmniejszając roczne koszty eksploatacji.

Nawet przy uwzględnieniu kosztów opracowania ulepszenia inwestycja ta może obniżyć koszty klienta o ponad 40% już w pierwszym roku od wdrożenia.

Jako że był to projekto wysokim priorytecie, przejście od zdefiniowania potrzeby do rozpoczęcia pracy nad rozwiązaniem zajęło nam tylko cztery dni.

Główne korzyści naszej współpracy

Klient nie jest już sam ze swoją technologią, a ta nie blokuje jego rozwoju. Uważnie wysłuchaliśmy potrzeb klienta i na bieżąco reagujemy na problemy firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o strategię technologiczną czy o wdrożenia.

Wykorzystujemy zwinne podejście, by proponować najbardziej optymalne ulepszenia, odkrywać potencjał firmy klienta i sprawiać, że technologia pomnaża wartość jego biznesu.