Menu Zamknij menu
Kontakt
Medycyna Wielka Brytania

Pomoc w rozwoju biznesu dzięki zrealizowaniu planu rok wcześniej niż zakładano

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma Datapharm rozpoczęła transformację, aby jak najszybciej opracować nowe produkty i zmodernizować istniejące. Wyzwanie polegało na zapewnieniu wystarczającej architektów rozwiązań, aby skalować się jak najszybciej.

Podejście: Pracowaliśmy nad kilkoma projektami, dostarczając aktualizacje i nowe funkcje do większości produktów oraz dzieląc się wiedzą w różnych obszarach, jak rozwój oprogramowania, DevOps, chmura, UX i analiza biznesowa.

Rezultat: Z naszą pomocą Datapharm był w stanie skutecznie zrealizować swój 3-letni plan rozwoju – rok wcześniej niż zakładano.

Spis treści

O kliencie

Datapharm to przedsiębiorstwo specjalizujące się w danych medycznych i dostawca rozwiązań technologicznych dla branży medycznej na całym świecie.

Datapharm tworzy emc (electronic medicines compendium): najlepsze i najbardziej rzetelne źródło informacji medycznych w Wielkiej Brytanii. Ponadto firma dostarcza rozwiązania regulacyjne i programy do zarządzania zgodnością dla branży farmaceutycznej.

Misją firmy jest polepszenie dostępności, skuteczności i jakości produktów związanych z danymi medycznymi poprzez tworzenie funkcjonalnych platform informacyjnych.

Datapharm współpracuje z czterema głównymi grupami odbiorców i odpowiada na ich najważniejsze potrzeby informacyjne. Grupy te to firmy farmaceutyczne, pracownicy służby zdrowia, pacjenci i ich opiekuni oraz dostawcy baz danych i aplikacji.

Przyspieszona transformacja biznesu

W 2019 roku firma Datapharm rozpoczęła program przyspieszonej transformacji w celu opracowania nowych produktów dla swoich klientów, a także ulepszenia istniejących rozwiązań w jak najszybszym tempie.

Największym wyzwaniem było jak najszybsze uzyskanie wystarczających zasobów technicznych i zrekrutowanie architektów rozwiązań w ramach planu transformacji i rozwoju.

ponad 400

klientów

16 000

dokumentów opublikowanych
w elektronicznym kompendium leków (emc)

Nasze zwinne procesy i otoczenie wymagały realnego rozruchu na dużą skalę. A do tego potrzebna była nam pomoc partnera.

Arif Govani
Chief Digital Officer, Datapharm

Zakres prac

Nasza współpraca ruszyła w lipcu 2019 roku. Od tamtej pory nasze zespoły pracowały już nad kilkoma projektami, w których tworzyły ulepszone wersje i nowe funkcjonalności większości produktów Datapharm.

W ramach naszego partnerstwa dzielimy się wiedzą i szerokim zakresem umiejętności z zakresu tworzenia oprogramowaniaDevOps, chmury, Quality Assurance, testów automatycznych, UX i analizy biznesowej.

Obecnie pracujemy w dwóch połączonych zespołach specjalistów Datapharm i Future Processing.

Główne korzyści naszej współpracy

Z naszą pomocą firmie Datapharm udało się skutecznie zrealizować trzyletni plan rozwoju, i to rok wcześniej niż zakładano.

Jednym z projektów, które przyspieszyły sprawną realizację planu, był emc northern ireland. Platforma ta potwierdziła, że plan biznesowy Datapharm dotyczący wprowadzenia produktu na rynek międzynarodowy jest sensowny i realny.

Lider zespołu Future Processing zapewnia cenne wsparcie zespołowi Datapharm. Jest łącznikiem między Datapharm a Future Processing i samym zespołem oraz monitoruje motywację i morale członków zespołu.

Model połączonych zespołów jest korzystny dla Datapharm, ponieważ umożliwia swobodny przepływ wiedzy pomiędzy członkami zespołu, a to z kolei sprzyja transferowi umiejętności.

Jedną z istotnych korzyści biznesowych naszej współpracy – poza tym, że dzięki niej jesteśmy w stanie skalować nasze działania w górę i w dół – jest to, że naprawdę wspiera ona nasz wzrost. Mieliśmy trzyletni plan, który miał zostać zrealizowany do końca 2022 roku. Udało nam się dokonać tego wspólnie – rok wcześniej. (…)

Tym, co zrobiło na mnie największe wrażenie w Future Processing, są procesy: onboardingu, wyceny, kontroli, raportowania i inne. Ta przejrzystość działań jest wspaniała – dzięki niej wszystko jest jasne i zawsze wiemy, na jakim etapie jesteśmy.

Arif Govani
Chief Digital Officer, Datapharm

Technologie użyte w projekcie