Menu Zamknij menu
Kontakt
Media Wielka Brytania

Przejście z publikacji papierowych na elektroniczne, znacznie zmniejszające koszty operacyjne

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz klient regularnie tworzy nowe aplikacje oparte na treści dla swoich klientów i pracowników. Coraz trudniej było poradzić sobie z obciążeniem pracą, dlatego zdecydował się na częściowy outsourcing rozwoju oprogramowania.

Podejście: Dostarczaliśmy aplikacje internetowe, konfiguracje back office, systemy wewnętrzne i aktualizacje oprogramowania, usługi związane z zapewnieniem jakości, bezpieczeństwa i testowania. Podczas naszej współpracy aż 70 osób pracowało dla klienta prowadząc do 15 projektów jednocześnie.

Rezultat: Umożliwiliśmy przejście z publikacji papierowych na elektroniczne, znacznie zmniejszając koszty operacyjne. Wdrożyliśmy nowoczesne i usprawnione rozwiązania wysokiej jakości w zakresie m.in.: reklamy, e-commerce, biznesu i marketingu, ankiet i kwestionariuszy planowania spotkań i wydarzeń.

Spis treści

O kliencie

Delinian, poprzednio znana jako Euromoney Institutional Investor PLC, jest międzynarodową grupą biznesowo-informacyjną.

Firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Euromoney zatrudnia ponad 2 000 pracowników na całym świecie a jej portfel obejmuje ponad 30 firm operujących w sektorze finansowym, prawnym, energetycznym czy transportowym.

Firma prowadzi też szeroką gamę konferencji, seminariów i szkoleń.

Wyzwanie biznesowe

Praca w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze mediów oznacza, że firma Euromoney musi regularne tworzyć nowe aplikacje dla swoich klientów i pracowników.

Ponieważ radzenie sobie z ogromem pracy stawało się coraz trudniejsze, nasz klient zdecydował się na outsourcing części prac nad swoim oprogramowaniem.

70

osób pracujących nad 15 projektami realizowanymi jednocześnie

50

projektów dostarczonych dla klienta

Zakres współpracy

Zaczęliśmy pracować dla firmy Euromoney Institutional Investor w 2009 roku z zaledwie czterema programistami. W trakcie naszej współpracy dla klienta pracowało aż 70 osób, zajmując się nawet 15 projektami jednocześnie. Na samym początku zapewnialiśmy zespoły o różnych poziomach doświadczenia, zarządzane przez Klienta. Jednak w kolejnych miesiącach współpracy nasz zespół podwoił się, a jego wydajność się zwielokrotniła.

Do tej pory wdrożyliśmy rozwiązania w następujących obszarach:

 • Reklama
 • Statystyka
 • E-commerce
 • Prawo
 • Zakładki społecznościowe
 • Biznes & Marketing
 • Ankiety & Kwestionariusze
 • Usługi Webowe & systemu Windows
 • Planowanie Wydarzeń i Spotkań
 • Wyszukiwanie i Indeksowanie

Wdrożyliśmy rodzaj systemu mentorskiego, który zakłada bliską współpracę deweloperów oraz inżynierów ds. zapewniania jakości.

Obciążenie pracą stale wzrastało, dlatego zespół wzbogacał się o nowych specjalistów: inżynierów ds. zapewniania jakości – prawie 20 testerów stanowiących ponad 1/3 zespołu, programistów odpowiedzialnych za aplikacje webowe, konfigurację back office, systemy wewnętrzne i uaktualnianie oprogramowania, inżynierów bezpieczeństwa oraz testerów.

Ścisła współpraca przynosi ogromne korzyści obu stronom, ponieważ możemy się upewnić, że wynik projektu spełni potrzeby naszego klienta. Przyczynia się to również do tworzenia i utrzymywania partnerskich relacji, bez względu na odmienną lokalizację.

Komunikacja jako klucz do sukcesu

W przypadku tak dużych projektów ważne jest, aby komunikacja była otwarta i regularna, dlatego ciągle staramy się usprawnić ten proces. Podejściem, które okazało się działać najlepiej jest spotkanie u klienta na początku każdego projektu, aby w pełni zrozumieć aspekty techniczne i potrzeby biznesowe. Ponad to, oprócz e-maili, liderzy zespołów przeprowadzają cotygodniowe rozmowy telefoniczne w celu przedyskutowania postępu w obrębie poszczególnych projektów.

Prawie każdy członek naszego zespołu odbywa codzienne wideokonferencje z inżynierami z firmy Euromoney, również z tymi, którzy są zaangażowani w sprawy biznesowe.

Główne korzyści naszej współpracy

 • Optymalizacja kosztów przy dostarczaniu większej ilości rozwiązań IT bez obniżenie ich jakości
 • Dostęp do kompetencji wykraczających poza rozwój oprogramowania
 • Zmodernizowana aplikacja dzięki zastosowaniu nowych technologii i dobrych praktyk
 • Zyskanie wieloletniego, godnego zaufania partnera IT
 

Technologie użyte w projekcie