Menu Zamknij menu
Kontakt
Stany Zjednoczone

Biznesowe i technologiczne usługi konsultingowe oraz dostarczanie nowatorskich rozwiązań

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz klient chciał zmodernizować hurtownię danych oraz zmienić sposób przyjmowania danych do hurtowni: z lokalnych źródeł na platformę chmurową AWS.

Podejście: Zapewniliśmy szereg konsultacji biznesowych i technicznych. Współtworzyliśmy nową architekturę hurtowni danych, zamieniając lokalne systemy na rozwiązanie w chmurze.

Rezultat: Nasz klient podejmuje lepsze decyzje biznesowe dzięki płynnemu przepływowi danych. Menadżerowie i użytkownicy informują, że nasze rozwiązanie poprawiło wskaźniki biznesowe klienta.

Spis treści

O kliencie

Nasz klient to wielokrotnie nagradzana firma ciesząca się stuletnim doświadczeniem, która znajduje się na liście Fortune #100.

Z organizacyjnego punktu widzenia przedsiębiorstwo to od samego początku dba o swoich pracowników i klientów, wykorzystując do tego innowacyjne metody. Zdaniem naszego klienta poczucie bezpieczeństwa to jeden z najistotniejszych czynników warunkujących rozwój. Podejście to znajduje swoje odzwierciedlenie w zróżnicowanej ofercie firmy.

Organizacja ta dokonuje przemiany wizerunku oraz potencjału swojej branży poprzez wprowadzanie przełomowych innowacji i wykorzystanie najnowszych technologii, eksplorację danych, działania rozwojowe i marketingowe oraz kreatywne projektowanie. Co więcej, firma kładzie nacisk na pracę w zdywersyfikowanym, nowatorskim zespole.

Wyzwanie biznesowe

Jako światowy potentat nasz klient przetwarza ogromne ilości danych, które są kluczem do podejmowania rzetelnych i przemyślanych decyzji. Aby działać bezproblemowo i skutecznie, korporacja musiała zaktualizować wszystkie swoje bazy danych i systemy. Przy uwzględnieniu podejścia firmy do innowacji i globalizacji należało zadbać o to, by wszystko funkcjonowało spójnie w różnych środowiskach rynkowych na całym świecie.

Potrzeba znalezienia partnera technologicznego pojawiła się, ponieważ firma chciała być na bieżąco z trendami i zdecydowała, że potrzebuje konsultanta technologicznego.

Naszą rolą było zajęcie się istniejącą hurtownią danych oraz rozwinięcie produktu zgodnie ze standardami rynkowymi. Inną, równie istotną sprawą była potrzeba zmiany sposobu, w jaki dane trafiały do bazy – zamiast wykorzystywać lokalne źródła danych zdecydowano przerzucić się na źródła mieszczące się w infrastrukturze AWS Cloud.

Zakres prac

Dwoma głównymi nurtami projektu są działania dotyczące rozwiązań chmurowych (zbieranie danych i utrzymanie infrastruktury) oraz zarządzanie hurtownią danych (utrzymanie przepływu danych i rozwój – narzędzia ETL i udostępnianie zbiorów danych dla użytkowników końcowych).

Dzięki ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem klienta udaje nam się utrzymać nieprzerwany i bezproblemowy przepływ danych. Ponadto bierzemy aktywny udział w projektowaniu nowej architektury przy użyciu metodologii Scrum (podstawowy zespół deweloperski) i Kanban (zespół obsługi technicznej).

Na początku naszej współpracy klient upewnił się, że jesteśmy partnerem godnym zaufania. W ramach partnerstwa oferujemy usługi doradcze w zakresie biznesu i technologii oraz dostarczamy rozwiązania techniczne najnowszej generacji.

Główne zadania naszego zespołu obejmują:

 • utworzenie nowej, bezpiecznej i zaawansowanej technologicznie hurtowni danych w ramach AWS Redshift;
 • utrzymanie starego rozwiązania;
 • przeniesienie źródła danych z lokalnych systemów (MS SQL) do AWS Cloud (PostgreSQL), a docelowo do repozytorium AWS Data Lake.

Interdyscyplinarny zespół

Po pierwszych rozmowach z klientem utworzyliśmy zespół składający się z różnorodnych specjalistów działających w ramach trzech elastycznych i skalowalnych podgrup tematycznych:

 • rozwiązania chmurowe (zwykle ok. 5 osób w zależności od potrzeb klienta dotyczących specjalistów w dziedzinie chmury);
 • strategiczne wsparcie biznesowe (ta część zespołu stale rośnie i zajmuje się utrzymaniem istniejącej hurtowni danych);
 • obsługa techniczna (ok. 3 osób, które pracują w tych samych godzinach, co klient w Stanach Zjednoczonych).

Oprócz głównego zespołu programistów w projekt zaangażowani są Scrum Masterzy, pełnomocnik Product Ownera i analitycy biznesowi – wnoszą oni w projekt dodatkowe wartości i perspektywy.

Główne korzyści naszej współpracy

 • Uzyskanie długofalowego i godnego zaufania partnera i konsultanta w zakresie tworzenia oprogramowania, który bierze odpowiedzialność za projekt na poziomie wykonawczym
 • Realizacja wysokiej jakości, rzetelnych usług wykorzystujących najnowsze technologie zgodnie z potrzebami i innowacyjnym podejściem klienta
 • Sprawny przepływ wiedzy i możliwość zaangażowania zespołu technologicznego klienta w różne projekty
 • Pełna realizacja niektórych migracji, wprowadzenie modyfikacji zapewniających stabilność i bezbłędne działanie hurtowni danych oraz gromadzenie i analiza większej ilości danych dzięki Power BI
 • Regularny feedback ze strony zarówno zarządu firmy klienta, jak i użytkowników końcowych, co przynosi wyższe wyniki w zakresie metryk branych pod uwagę przez klienta, takich jak Customer Net Promoter Score (ocena lojalności klientów), Time To Market (czas wprowadzenia na rynek) i Total Cost Of Ownership (całkowity koszt pozyskania)
 • Wdrożenie nowatorskiej technologii opartej na AWS Cloud (zbieranie danych z Data Lake, Redshift i Redshift Spectrum)

Technologie użyte w projekcie

Nagrody

Nasz klient to uznany gracz na rynku i zdobywca znaczących nagród branżowych. Firma była wielokrotnie nagradzana jako jeden z najlepszych pracodawców na świecie. Doceniane jest też jej ekologiczne podejście do biznesu.