Menu Zamknij menu
Kontakt
HR Wielka Brytania

Wykorzystanie potencjału aplikacji poprzez poszerzenie jej możliwości, usprawnienie jej tak, by była bardziej przyjazna dla użytkownika, oraz zwiększenie jej możliwości o prawie 90%.

Podsumowanie

Wyzwanie: Klient zwrócił się do nas z potrzebą usprawnienia działania jego flagowej aplikacji CultureScope, by była szybsza, bardziej wydajna i przyjazna dla użytkownika. Jako że nasz zespół pracował nad tą aplikacją od samego początku, mieliśmy największe kompetencje w tym zakresie.

Podejście: Skupiliśmy się przede wszystkim na konsultacjach z klientem w temacie kosztów i oszczędności, sprawności operacyjnej i metodologii działania zespołu. Przeprowadziliśmy też testy wydajności, które ułatwiły przejście z AngularJS do React, czyli na bardziej nowoczesną i skuteczną platformę.

Rezultat: Dostarczyliśmy nowe i bardziej zaawansowane moduły i funkcjonalności. W ten sposób powstała najnowsza wersja aplikacji – CultureScope v7. Jest ona w stanie obsługiwać jednocześnie aż milion użytkowników, co zwiększa jej wydajność o 90% względem wersji poprzedniej

Spis treści

O kliencie

iPsychTec oferuje szeroki zakres usług, które odpowiadają na potrzeby zarządów, zespołów zarządzających i kadrowych.

Firma jest czołowym specjalistą w zakresie Culture & Talent. Jeden z oferowanych przez nią produktów, czyli aplikacja CultureScope, to pierwsze tak zaawansowane narzędzie analizy behawioralnej do pomiaru kultury organizacyjnej, które pozwala organizacjom dogłębnie zdiagnozować i poznać swoją kulturę. 

Misją firmy jest pomoc klientom w tworzeniu właściwej kultury organizacyjnej i w osiąganiu solidnej przewagi konkurencyjnej. Cel ten osiąga poprzez łączenie najlepszych elementów badań naukowych i stosowanych, które pozwala na skuteczne przeprowadzanie diagnostyki behawioralnej oraz wdrażanie narzędzi analitycznych.

Zakres prac

Nasza współpraca ruszyła w sierpniu 2015 roku. To wtedy rozpoczęliśmy prace nad główną aplikacją firmy – CultureScope. To pierwsze zaawansowane narzędzie analizy behawioralnej służące do pomiaru kultury organizacyjnej.

Od tamtej pory nasze zespoły pracowały już nad 3 różnymi wersjami systemu, dostarczając aktualizacje, ulepszenia i nowe funkcjonalności w aplikacji.

Czego udało nam się wspólnie osiągnąć

Największym problemem klienta była wydajność systemu. Dzięki zaangażowaniu i koncentracji naszego zespołu udało nam się rozwiązać ten problem i znacznie zwiększyć wydajność systemu w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Nasza sprawność i skuteczność w działaniu sprawiły, że klient w pełni nam zaufał. Nasza współpraca została przedłużona, a klient powierzył nam zadanie opracowania nowych funkcjonalności. Poszerzenie zakresu projektu nie tylko było potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług, ale także pozwoliło nam dalej i głębiej zaangażować się w rozwój technologiczny firmy klienta.

W 2023 roku zakończyliśmy prace nad kilkoma dodatkowymi funkcjonalnościami. Wypuściliśmy nowe wersje aplikacji: CultureScope v6 (styczeń) i CultureScope v7 (październik). Nowo dodane funkcje jeszcze bardziej usprawniły potencjał analityczny istniejącego systemu.

NOWA WERSJA

Utworzyliśmy w systemie specjalny panel zarządzania, dzięki któremu klient może modyfikować klastry zachowań w czasie rzeczywistym.

W nowej wersji czas przetwarzania to tylko 3 sekundy.

Nowy, wydajny system może obsłużyć nawet milion użytkowników jednocześnie.

STARA WERSJA

InApp Cluster Configuration - wcześniej funkcja ta działała tylko przy użyciu plików Excel, co było bardzo czasochłonne, a wszelkie zmiany wymagały wgrywania nowych plików. 

W starej wersji narzędzie do analizy predykcyjnej Predictive Analytical Tool potrzebowało 30 minut by wygenerować wyniki.

Wydajność systemu była w zasadzie nieznana.

Transformacja cyfrowa

W ścisłej współpracy z wewnętrznym zespołem iPsychTec usprawniliśmy architekturę platformy: zwiększyliśmy znacznie jej przepustowość, dzięki czemu potrafi ona teraz poradzić sobie z milionem zapytań jednocześnie.

Następnie przeszliśmy do kolejnego etapu transformacji cyfrowej, jeśli chodzi o interfejs: zamieniliśmy AngularJS na React. W ten sposób pomogliśmy klientowi dostosować się do aktualnych trendów rynkowych, a także unowocześniliśmy zestaw wykorzystywanych przez niego narzędzi technologicznych.

Aby jeszcze bardziej usprawnić działanie firmy klienta, wprowadziliśmy automatyzację wdrożeń systemu w jego środowisko produkcyjne, zastępując w ten sposób wcześniej wykorzystywany ręczny proces, który narażony był na ryzyko czynnika ludzkiego. Dzięki tej strategicznej zmianie diametralnie skróciliśmy czas wdrożenia z 4 godzin do 30 minut, co również znacząco poprawiło wydajność systemu.

Ponadto tysiąckrotnie przyspieszyliśmy działanie narzędzia do analizy predykcyjnej, co dało naszemu klientowi znaczną przewagę konkurencyjną. Wzrost ten zaowocował też szybszym czasem przetwarzania – z 30 minut do 3 sekund. To z kolei doprowadziło do zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów, a także sprawiło, że zespół klienta jest teraz bardziej zwinny i zgrany

Redukcja kosztów AWS

W tej chwili klient oszczędza ponad 50% kosztów utrzymania chmury AWS miesięcznie. Nasi eksperci opracowali rozwiązanie i plan oszczędnościowy, dzięki któremu klient ponosi znacznie mniejsze misięczne koszty.

Nowe moduły

 • Behaviour Focus

Narzędzie to usprawnia badanie dynamiki zmian w poszczególnych zbiorach zachowań czy cech, poddając analizie standardowy wybór 15 rodzajów zachowań.

 • RoadMap

To nowy wymiar analityki behawioralnej: metody komparatywne zastosowane na zbiorze osób z różnymi cechami wskazują na cechy wspólne w obrębie danej grupy.

 • Discovery Insights

To badanie behawioralne, które ma na celu wskazanie najważniejszych cech charakteryzujących analizowaną grupę. Cechy te określa operator systemu.

 • ODNA/PDNA Generation

Są to dwa wymiary badanych cech: aspekt behawioralny danej osoby z punktu widzenia organizacji (ODNA) i z punktu widzenia danej osoby (PDNA). Pomiary te oceniane są przez algorytm i zestawianie w tabeli, która prezentuje średnią 15 różnych cech.

 • Talent Scope

To platforma, na której można przeprowadzać analizę behawioralną do celów procesów rekrutacyjnych. Naszym zadaniem było wprowadzenie kluczowych zmian w algorytmie kalkulacyjnym i przeprojektowanie generowanych raportów. Poprzednia wersja tej aplikacji nie była tak przyjazna dla użytkownika jak CultureScope.

 • InApp Cluster Configuration

Uprzednio funkcja ta działała tylko przy użyciu plików Excel, co było bardzo czasochłonne, a wszelkie zmiany wymagały wgrywania nowych plików. Utworzyliśmy w systemie specjalny panel zarządzania, dzięki któremu klient może modyfikować zachowanie klastrów w czasie rzeczywistym.

Partnerstwo i doradztwo

Klient zwrócił się do nas z konkretnym i jasno sprecyzowanym problemem. Nasi eksperci z powodzeniem rozwiązali ten problem, a dodatkowo poszerzyli możliwości systemu, dodając nowe funkcjonalności.

Byliśmy też dla klienta doradcami w zakresie usprawnienia rozwiązań chmurowych i doświadczenia użytkownika (UX). W ten sposób udowodniliśmy nasze zaangażowanie – realizujemy wszechstronną usługę, która może wykraczać poza początkowy zakres projektu.

Testy akceptacyjne (UAT) i wydajnościowe, które zaproponowaliśmy, pozwoliły klientowi na optymalizację procesów i weryfikację działania systemu.

Udana współpraca

Klient miał wysokie wymagania i podkreślał, jak ważne jest zaangażowanie zespołu w projekt.

Projekt odniósł sukces dzięki otwartości i ścisłej współpracy. Członkowie zespołu wspierali i motywowali się wzajemnie, wymieniali się konstruktywną krytyką i poszukiwali sposobów na to, jak usprawnić wspólne działania. Klient był zadowolony z wyników naszej współpracy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku NPS (Net Promoter Score): 10/10

Świetna praca zespołowa i doskonała wiedza.

Mieliśmy kilka bardzo interesujących i wymagających wyzwań, ale zespół wykonał fantastyczną pracę! Obejmowało to zbudowanie silnika neuronowego do behawioralnych spostrzeżeń, a najlepsze jest to, że nasz zespół i zespół FP czuli się jak jeden zespół.

Hani Nabeel
Chief Behavioural Scientist

Główne korzyści ze współpracy

 • ponad 50% oszczędności, jeśli chodzi o miesięczne koszty utrzymania chmury AWS
 • wzrost wydajności o 90% w porównaniu z poprzednią wersją aplikacji
 • zwiększona przepustowość – system potrafi teraz przeprocesować aż milion zapytań jednocześnie
 • przejście z AngularJS na React w obszarze interfejsu
 • automatyzacja wdrożeń systemu, która poskutkowała zmniejszeniem czasu wdrożenia z 4 godzin do 30 minut
 • tysiąckrotnie przyspieszenie działania narzędzia do analizy predykcyjnej – z 30 minut do 3 sekund

Patrzymy w przyszłość

Firma iPsychTec nieustannie rozwija się w obszarze diagnostyki behawioralnej i narzędzi do analityki predykcyjnej, dzięki czemu pomaga organizacjom zmienić swoją kulturę.

Pracując nad rozwiązaniami dla klienta, dbaliśmy o ich skalowalność i możliwość przyszłych optymalizacji. Projekt ten jest odzwierciedleniem naszej elastyczności i zaangażowania w realizację potrzeb klienta, które wzmacniają potencjał trwającego partnerstwa i przyszłych projektów

Technologie użyte w projekcie