Menu Zamknij menu
Kontakt
Nieruchomości Wielka Brytania

Kontrola techniczna oraz refaktoryzacja, by poprawić konfigurowalność i użyteczność produktu, bez dużych ingerencji w kod.

Podsumowanie

Wyzwanie: Organizacja polegała na opartym o starsze technologie oprogramowaniu do zarządzania dokumentami, przez co wewnętrzny zespół IT miał trudności z rozwojem nowych funkcjonalności systemu.

Podejście: Przeprowadziliśmy audyt technologiczny systemu klienta zakończony raportem z listą możliwych usprawnień ich rozwiązania. Następnie pracowaliśmy nad nową architekturą i refaktoryzacją kodu.

Rezultat: Dzięki wspólpracy z nami, klient zykał nowy, bardziej użyteczny system, który jest uniwersalny, konfigurowalny i mniej zależny od kodu.

Spis treści

O kliencie

iSite jest dostawcą opartych na chmurze rozwiązań służących do gromadzenia danych, zarządzania nimi, integracji i analityki.

iSite tworzy platformy oprogramowania służące do kontroli i zarządzania zróżnicowanym portfelem inwestycyjnym nieruchomości, aktywami w tych portfelach oraz do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z prawnego i biznesowego punktu widzenia.

Oprócz organów sektora publicznego, takich jak rząd, samorządy lokalne i organizacje zarządzające rynkami ramowymi, iSite wspiera także szeroki wachlarz sektorów prywatnych, w tym Handel Detaliczny, Hotelarstwo i Gastronomia, Farmaceutykę, Bankowość i Finanse oraz sektor Wypoczynkowy.

Wyzwanie biznesowe

Od lat iSite z powodzeniem dostarczał skrojone na miarę, niszowe rozwiązania, jednakże zmieniające się potrzeby ich klientów sprawiły, że pojawiło się zapotrzebowanie na bardziej uniwersalne rozwiązania. Przyczyniło się to do podjęcia decyzji o standaryzacji dotychczasowych procesów, co zrodziło szereg przeszkód i trudności.

40

lat doświadczenia i zbierania fachowej wiedzy

1984

obecność na rynku od 1984

Po pierwsze

Firma opierała się na technologii zarządzania dokumentami, która była przestarzała i nie posiadała usprawnień, jakie iSite chciał być zaoferować swoim klientom. System był w 100%  rozwijany pod potrzeby każdego klienta, a zatem trudny pod względem konfiguracji, co oznaczało długi czas wdrożenia dla nowych klientów.

Po drugie

Trudno było opracować uniwersalny kod, który mógłby efektywnie działać na wielu platformach, u wielu klientów, jednocześnie pozwalając na aktualizacje.

Aby rozwiązać te problemy, firma iSite szukała organizacji, która miała doświadczenie w rozwoju oprogramowania jako usługi. Dodatkowym wymaganiem była także dobra znajomość technologii Microsoft, które nie należą do popularnych w okolicach Nottingham.

Efekty naszej współpracy

Zaoferowaliśmy odpowiednich specjalistów, którzy swoją pracę rozpoczęli od kompleksowego audytu technicznego obecnego systemu iSite. Przygotowaliśmy także raport, który ukazał potencjalne problemy starej architektury kodu oraz propozycje ich zminimalizowania.

Następnie pracowaliśmy nad architekturą i refaktoryzacją kodu i stworzyliśmy nowe funkcjonalności raportowania dla jednego z klientów iSite.

Końcowy produkt będzie znacznie bardziej użyteczny oraz uniwersalny, dzięki możliwości modyfikacji bez konieczności dużych ingerencji w kod.

Myślę, że firma Future Processing zmieniła sposób w jaki myślimy o rozwoju oprogramowania i jest to z pewnością kluczowa zmiana dla naszej organizacji. Praca z Future Processing przyniosła nam wiedzę i nowy wymiar rozumienia sposobu, w jaki chcemy wprowadzać produkty na rynek. Sposób, w jaki mój zespół pracował z zespołem Future Processing był dla mnie absolutną przyjemnością i myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą. Wspaniale było z Wami pracować.

Graham Perry
Business Unit Director, iSite (część Styles & Wood)

Technologie użyte w projekcie

Zobacz wywiad

Graham Perry wyjaśnia dlaczego zdecydował się na nearshoring i jakie korzyści płyną ze współpracy z Future Processing.

Odtwórz wideo