Menu Zamknij menu
Kontakt
Marketing Niemcy

Zwiększanie funkcjonalności oprogramowania poprzez wdrażanie nowych funkcji i modyfikacji

Podsumowanie

Wyzwanie: Organizacja potrzebowała partnera technologicznego, który dodałby nowe funkcje i ulepszył istniejący system, aby zagwarantować jego najwyższą jakość.
Podejście: Zapewniliśmy doradztwo w zakresie narzędzi, aby zapewnić największą efektywność oraz dostosowaliśmy user stories naszego klienta do wymagań i projektu interfejsu użytkownika.
Rezultat: System klienta wykorzystywany do cyfrowego tworzenia broszur został znacznie ulepszony, podnosząc jakość i zapewniając, że Mediahaus oferuje usługi najwyższej jakości.

Spis treści

O kliencie

MEDIAHAUS oferuje interdyscyplinarne usługi eksperckie, łączące media management, marketing, e-commerce, fotografię i film, projektowanie opakowań, materiałów drukowanych i logistykę, tworząc w ten sposób holistyczne rozwiązania, które wspierają rozwój jej klientów.

Firma dopasowuje konkretne życzenia klientów do wymagań rynkowych. Skupiając się na potrzebach klientów, firma tworzy dla nich konkretną wartość dodaną i zapewnia im przewagę rynkową w nieustannie zmieniających się warunkach.

Wyzwanie biznesowe

MEDIAHAUS w swych działaniach koncentruje się na przyszłości. Aby zaproponować klientom usługi najwyższej jakości, agencja postanowiła rozwinąć istniejące już rozwiązanie software’owe służące do tworzenia katalogów cyfrowych.

Zarząd MEDIAHAUS zdecydował się wejść we współpracę z partnerem IT, aby powiększyć swój zespół wewnętrzny. Dodanie do istniejącego systemu nowych funkcjonalności i ulepszenie działających już elementów miało na celu zagwarantowanie użytkownikom najlepszej jakości.

W projekcie wziął udział zespół złożony z dwóch programistów (front-end oraz back-end) i Team Leadera. Wsparciem dla zespołu był wewnętrzny UX Engineer MEDIAHAUS.

Chociaż nasza współpraca odbywała się zdalnie, komunikacja między członkami zespołu i ich efektywność były na najwyższym poziomie, czego efektem jest doskonałej jakości produkt spełniający wymagania naszego klienta.

Nasz pierwszy wspólny projekt z Future Processing odniósł niewątpliwy sukces na wielu polach. Dzięki temu, że zaczęliśmy od zapoznania się ze wszystkimi osobami należącymi do zespołu, udało się łatwo i sprawnie poprowadzić współpracę. Po określeniu wszystkich zadań do zrealizowania specjaliści z Future Processing oszacowali dla nas czas i koszty poszczególnych etapów projektu.

Komunikacja między programistami oraz między Team Leaderem i Project Managerem z Future Processing i MEDIAHAUS była uprzejma, bezpośrednia i owocna. Podsumowując, bardzo cieszymy się, że zdecydowaliśmy się na współpracę, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników projektu i z chęcią będziemy współpracować przy kolejnym.

Elke Harking
Project Manager, MEDIAHAUS

Nasza rola

Na samym początku otrzymaliśmy backlog projektu i oszacowaliśmy możliwości rozwoju produktu przy użyciu metody Story Points, która umożliwia zminimalizowanie błędów ludzkich w estymacji czasowej poprzez wykorzystanie estymacji relatywnej w ocenie złożoności.

Na podstawie pierwszych dwóch tygodni działania i poprzednich szacunków uzyskanych metodą Story Points byliśmy w stanie przewidzieć koszty i harmonogram pozostałych etapów projektu. We współpracy z klientem oszacowaliśmy ostateczny zakres, ramy czasowe i koszty projektu. Choć pracowaliśmy w modelu Time & Material, udało nam się nie tylko zmieścić w określonych limitach, ale nawet stworzyć jeszcze lepszy produkt w ramach założonego budżetu.

Co więcej, dzięki wykorzystaniu szacunków opartych na metodzie Story Points nasz Team Leader zaproponował i wdrożył zestaw pomocnych narzędzi, wśród których znalazły się między innymi tablica kanban, codzienne spotkania i timeboxing. To wszystko pozwoliło nam zapewnić jak najwyższą wydajność zespołu.

Projekt został zrealizowany w całości zdalnie, a komunikacja i przepływ dokumentów działały gładko i bez zarzutu. Znaliśmy i rozumieliśmy cele biznesowe klienta oraz potrzeby jego użytkowników. Zadaniem klienta było opracowanie koncepcji biznesowej systemu i określenie grupy docelowej, a nasi programiści dostosowali te idee do wymagań projektowych i UI.

Główne korzyści naszej współpracy

Projekt realizowany był w ciągu ponad dwóch miesięcy. W tym czasie stworzyliśmy nowe funkcjonalności i wprowadziliśmy zmiany, które zdecydowanie poprawiły działanie istniejącego systemu.

Wszystko to odbyło się w atmosferze partnerstwa, a osoby zaangażowane w projekt współdziałały w ramach jednego zespołu

Jako partner w zakresie rozwoju oprogramowania i ekspert w dziedzinie technologii połączyliśmy siły naszego zespołu z wewnętrznym zespołem klienta, aby sprawnie dopasować istniejący produkt do nowych celów biznesowych.

Główne korzyści z naszej współpracy to:

  • pierwszy projekt nearshore’owy klienta zrealizowany na czas, niewykraczający poza założony budżet i spełniający wszystkie wymagania,
  • dostęp do specjalistów posiadających potrzebne umiejętności, w tym te związane z projektowaniem oprogramowania i interfejsu użytkownika,
  • uzyskanie rzetelnego partnera IT, który chętny jest do udziału w kolejnych projektach.

Nasza współpraca z MEDIAHAUS była bardzo owocna. Niewielkiemu zespołowi udało się w krótkim czasie stworzyć mnóstwo nowych funkcjonalności i wprowadzić wiele ulepszeń. Chociaż nasze spotkania z powodu pandemii odbywały się wyłącznie online, komunikacja z klientem oraz wewnątrz zespołu była całkowicie bezproblemowa.

Wszystkie wymagania i zadania zostały jasno zdefiniowane, klient błyskawicznie odpowiadał na nasze pytania i rozwiązywał problemy z infrastrukturą. Dzięki temu, a także dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z klientem, współpraca była bardzo pozytywna i przyniosła świetne rezultaty.

Jarosław Wachowicz
Team Leader, Future Processing

Technologie użyte w projekcie

Co dalej?

Aktualnie prowadzimy rozmowy z MEDIAHAUS na temat przyszłych projektów związanych zarówno z systemem, przy którym współpracowaliśmy, jak i z innymi produktami.