Menu Zamknij menu
Kontakt
Produkcja Projekt międzynarodowy

Partnerstwo technologiczne, aby pomóc firmie SmartSteel na nowo zdefiniować rynek odsprzedaży w przemyśle ciężkim

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz partner dąży do zrewolucjonizowania i przedefiniowania rynku odsprzedaży w przemyśle ciężkim z wykorzystaniem Internetu Rzeczy (IoT) i technologii blockchain.

Podejście: Dostarczyliśmy wiedzę, jako równorzędny partner wszystkich firm zaangażowanych w projekt. Oceniliśmy wykonalność przedsięwzięcia, przeprowadziliśmy dogłębną analizę biznesową, zaproponowaliśmy architekturę rozwiązania i przygotowaliśmy dokumentację techniczną.

Rezultat: Projekt uzyskał pozytywną ocenę ekspertów i otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Już w pierwszym roku współpracy dostarczyliśmy solidne demo, wzmacniając wizerunek Smart Steel wśród potencjalnych klientów.

Spis treści

O kliencie

Fortaco Group to międzynarodowa organizacja zajmująca się dostarczaniem kabin i innych części stalowych do maszyn ciężkich.

Fortaco współpracuje z firmami typu OEM, które produkty znakują własnym logiem. Grupa Fortaco przejmuje odpowiedzialność za kompleksowy proces produkcyjny od fazy R&D, przez prototypowanie, testowanie, wytworzenie, wysyłkę produktu, aż po obsługę posprzedażową.

W celu realizacji projektu Smart Steel powstało konsorcjum składające się z trzech firm, Fortaco, Future Processing oraz XTrack, który pełni rolę dostawcy rozwiązań telematycznych.

Wyzwanie biznesowe

Celem klienta było wypracowanie sposobu wyceny wartości maszyn ciężkich pochodzących z rynku wtórnego. Naszym zadaniem była ocena wykonalności tego przedsięwzięcia, zaproponowanie architektury rozwiązania oraz przygotowanie dokumentacji technicznej w celu otrzymania dotacji na projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Klient chce współpracować z możliwie największą grupą odbiorców zarówno po stronie OEM, jak i FinCo (leasingodawcy, banki). Szanse dla projektu wzrastają wraz z prowadzonymi rozmowami, podczas których klient może prezentować zweryfikowane, potwierdzone dane dotyczące każdego aspektu jego pracy. Dotyczy to nie tylko produkcji maszyn ciężkich, ale również wszystkich pojazdów elektrycznych.

Doskonałe narzędzie: Smart Steel

Smart Steel to odpowiedź na potrzebę rzetelnego wyceniania wartości rezydualnej maszyn ciężkich. Dotychczasowo parametr ten był określany na podstawie prostych czynników, takich jak wiek maszyny, jej wygląd zewnętrzny i aktualne ceny transakcyjne.

Takie podejście prowadziło do możliwości nieadekwatnej wyceny sprzętu na rynku wtórnym, niezgodnej z faktycznym stanem części stalowych.

Zmniejsz ślad węglowy
Zmniejsz ślad węglowy dzięki opartym na danych decyzjom dotyczącym ponownego wykorzystania i refabrykacji sprzętu.

Ogranicz ryzyko finansowe
Ogranicz ryzyko finansowe poprzez zwiększenie wiedzy na temat stanu zasobów.

Usprawnij działania
Usprawnij działania, eliminując warunki, w których dochodzi do wyraźnej utraty wartości rezydualnej sprzętu.

System Smart Steel daje dostęp do złożonych informacji na temat danej maszyny: nie tylko dotyczących stopnia zużycia, ale także monitorujących jej aktualny stan techniczny, spalanie czy nakład pracy. To doskonałe narzędzie wspierające zarządzanie taborem.

Przedefiniowanie rynku wtórnego

Fortaco planuje przedefiniować rynek wtórny wyceny maszyn ciężkich, które na dzień dzisiejszy szacowany jest na miliardy dolarów. 

Szerokie kontakty biznesowe, współpraca z OEM oraz dotychczasowa pozycja Fortaco i XTrack znacząco zwiększają szanse sukcesu projektu, który planowo ma zakończyć się wraz z rokiem 2023. Projekt rozpoczął się w 2021, pierwszy rok w dużej mierze skupiał się na fazie rozwojowej projektu.

Już w pierwszym roku współpracy powstało demo pokazujące ideę i projekt w pigułce, co uatrakcyjniło i wspomogło rozmowy z klientem na wczesnych etapach.

Są prawdziwym partnerem w dyskusjach na temat potrzeb klientów w szybko zmieniającym się środowisku, w którym zrównoważony rozwój odgrywa coraz ważniejszą rolę. Łącząc IoT z blockchainem, naszym celem jest zapewnienie naszym klientom i ich klientom cennych informacji na temat żywotności ciężkich maszyn w
w branży off-highway.

Dr Rafal Sornek
Senior Vice President, Fortaco Technology

Zaangażowany zespół

W ramach projektu Smart Steel Future Processing odgrywa rolę partnera technologicznego. Klient po wstępnych rozmowach poczuł, że jesteśmy firmą godną zaufania, która ze swoją solidną pozycją na rynku jest w stanie zabezpieczyć aspekt technologiczny, a tym samym tworzyć rozwiązania w oparciu o najnowsze technologie takie jak blockchain, IoT czy Machine Learning. Wszystkie te technologie występują w ramach przedstawionego projektu.

Zespół pracujący nad projektem obejmuje pięciu developerów oraz Project Managera po stronie Future Processing.

Efekty współpracy

Klient dotarł do nas w problemem i zapytaniem, czy blockchain może być w tym wypadku rozwiązaniem. Po analizie biznesowej i zrozumieniu problemu byliśmy w stanie potwierdzić zasadność wykorzystania tej technologii, a także rozwinąć jej potencjał w ramach projektu.

Fortaco od początku działania przy projekcie było zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z NCBiR, co wymagało dużego nakładu dokumentacji projektowej, silnej analizy wraz z wyszczególnieniem zadań na konkretnych etapach, a także pozytywnej oceny ze strony panelu eksperckiego.

Projekt rozpisany jest do końca 2023, ale potencjał współpracy był już widoczny na wcześniejszych etapach i jest znacznie większy niż wstępnie szacowano.

Technologie użyte w projekcie