Menu Zamknij menu
Kontakt
Energetyka Polska

Wdrożenie zaawansowanego systemu analitycznego, który zbiera dane z 35 mln codziennych odczytów

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz klient potrzebował usprawnić procesy biznesowe Operatora Systemu Dystrybucyjnego za pomocą cyfrowego rozwiązania umożliwiającego zaawansowaną analitykę dużych zbiorów danych dostarczanych przez inteligentną infrastrukturę pomiarową.
Podejście: We współpracy z Tauron i dwoma uniwersytetami zaprojektowaliśmy i opracowaliśmy metody gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wizualizacji danych. Wykorzystaliśmy technologię chmury, aby zapewnić aplikację zintegrowaną z systemem źródłowym.
Rezultat: Stworzyliśmy GridFlow – aplikację, która umożliwia sprawne gromadzenie i analizę dużych ilości danych. Rozwiązanie usprawnia procesy biznesowe Operatora Systemu Dystrybucyjnego, minimalizuje straty handlowe, zmniejsza liczbę awarii technicznych i przyspiesza wykrywanie nielegalnego poboru energii.

Spis treści

O kliencie

TAURON Dystrybucja S.A. dostarcza energię do 5,6 mln klientów. Jest częścią Grupy TAURON i największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce dostarczając 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 940 km2.

Poszukując innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności, TAURON Dystrybucja uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych, wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii inteligentnych sieci dystrybucyjnych.

Wyzwanie biznesowe

TAURON Dystrybucja S.A. poszukiwał partnera do realizacji projektu, obejmującego zaprojektowanie, zbudowanie, przetestowanie oraz wdrożenie systemu pozwalającego na zaawansowaną analitykę dużych zbiorów danych pochodzących z inteligentnej infrastruktury pomiarowej dla wsparcia procesów biznesowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pierwsze wdrożenie obejmowało instalację 400 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej (liczniki AMI) na obszarze zrealizowanego projektu AMI Smart City Wrocław. Niezwykle istotne było to, aby zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalały na skalowalność oraz cechowały się elastyczną architekturę.

Wdrożenie miało istotne znaczenie w kontekście planowanych działań z masowym wdrożeniem liczników AMI.

Nasza rola

W ramach projektu opracowaliśmy procesy poboru, przechowywania, przetwarzania i prezentacji danych, zastosowania technologii chmurowej, architektury rozwiązania i integracji z systemami źródłowymi oraz implementacji modeli matematycznych, analiz i narzędzi wizualizacyjnych.

 • Zarządzanie projektem
 • Analityka biznesowa
 • Zapewnienie jakości
 • Big Data
 • Chmura
 • Nauczanie Maszynowe (ML)
 • Bezpieczeństwo

Dostęp do aplikacji został zapewniony poprzez interfejs graficzny prezentujący przetworzone dane. Pozwoliło to na tworzenie bardziej zaawansowanych zapytań oraz algorytmów operujących na części bądź całości zbioru danych.

Projekt był realizowany przy bliskiej współpracy TAURON Dystrybucja, Future Processing (getFlow) oraz wsparciu jednostek naukowych – Politechniki Częstochowskiej i  Politechniki Opolskiej.

Największe wyzwania projektu

Stanęliśmy przed następującymi wyzwaniami:

 • Spójność danych konieczność zapewnienia spójności danych z różnych źródeł: CBP, ZMS
 • Konteksty projektu różne konteksty realizacji (NCBiR, produkt, bezpieczeństwo, uczelnie, zespół projektowy)
 • Optymalizacja optymalizacja usług chmurowych, żeby zachować efektywność kosztową

Firma Future Processing sp. z o.o. podczas dotychczasowej współpracy wykazała się profesjonalizmem, elastycznością, zaangażowaniem oraz głębokim zrozumieniem procesów biznesowych OSD, w tym wyzwań na drodze transformacji cyfrowej oraz nowych uwarunkowań prawnych. Wysoko oceniając jakość pracy, kulturę organizacyjną oraz zaangażowanie zespołu Future Processing S.A., rekomendujemy tę firmę jako solidną, wiarygodną i profesjonalną we współpracy z branżą energetyczną.

TAURON Dystrybucja

Rewolucyjne rozwiązania

Dla podniesienia efektywności wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej, zaimplementowano nowatorskie metody uczenia maszynowego oraz bilansowania obszarowego umożliwiające typowanie miejsc podejrzanych o nielegalny pobór energii elektrycznej.

Istotną korzyścią projektu jest możliwość przetestowania wypracowanego rozwiązania w warunkach rzeczywistych, przed planowanym procesem masowego wdrożenia liczników zdalnego odczytu w Polsce. Liczniki zdalnego odczytu do 31 grudnia 2028 r., mają zostać zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych (ok. 14 mln sztuk liczników zdalnego odczytu).

GridFlow by Future Processing S.A.- unikatowe rozwiązanie stworzone dla firmy TAURON Dystrybucja S.A. w oparciu o innowacyjne technologie idealnie dopasowane do potrzeb klienta. Dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy przechodzą transformację cyfrową GridFlow jest rozwiązaniem, które pomaga zapewnić bezpieczeństwo, nadzór i ekonomiczny rozwój sieci elektroenergetycznej poprzez wysokiej jakości analizę danych.

Wdrożenie we Wrocławiu

Wspólnie z TAURON Dystrybucja z powodzeniem wdrożyliśmy system dla obszaru zrealizowanego projektu AMI Smart City Wrocław we Wrocławiu. Miało to na celu sprawdzenie korzyści płynących z programu GridFlow co dla OSD i było pierwszym kamieniem milowym we wdrożeniu tego rozwiązania w całej firmie.

Udowodniliśmy, że zaawansowana analiza elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia zwiększyła przejrzystość w codziennych operacjach, zoptymalizowała zarządzanie infrastrukturą, zwiększyła bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej, a także obniżyła straty handlowe i techniczne.

440,000

punktów pomiarowych (liczników AMI)

35 mln

dziennych odczytów

1 TB

nowych danych miesięcznie

1.1 mld

odczytów miesięcznie

Moduły, które wspólnie wdrożyliśmy

 • Liczniki końcowe – walidacja i zaawansowana analiza pod kątem wsparcia różnych procesów OSD
 • Liczniki bilansujące – korelowanie danych z liczników AMI i bilansujących liczników energii elektrycznej zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych SN/nNw celu zaawansowanej analizy danych
 • Moc bierna – analiza wpływu przepływu energii biernej na straty energii czynnej w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Nadzór nad przepustowością i efektywnością wykorzystania istniejącej sieci elektroenergetycznej
 • SAIDI & SAIFI – automatyzacja przy wyznaczaniu wskaźników jakościowych oraz zwiększenie kontroli nad dopuszczalnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej do odbiorców
 • Modele obciążeń – identyfikacja modeli dziennych obciążeń dla różnych grup klientów, sprawne planowanie sprzedaży energii oraz wykonywanie symulacji obciążeń dla grup docelowych
 • Nielegalny pobór energii elektrycznej – typowanie punktów poborów energii podejrzanych o nielegalny pobór energii elektrycznej na podstawie danych pomiarowych i zdarzeń zebranych z liczników AMI oraz z bilansujących liczników energii elektrycznej
 • Współczynnik jednoczesności „kj” i symulacje – automatyczne wyznaczanie współczynników jednoczesności „kj” dla bieżącej struktury sieci elektroenergetycznej wraz z możliwością symulacji „kj” i obciążenia transformatora w stacji SN/nN dla projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Interdyscyplinarny zespół

Wielkość zespołu projektowego była na bieżąco dostosowywana do sytuacji w projekcie i uwzględniała zaangażowanie osób specjalizujących się w różnych dziedzinach tematycznych. Podstawową częścią zespołu zaangażowanego w projekt ze strony Future Processing byli specjaliści getFlow – eksperci z branży energetycznej, wodnej i IT, którzy rozumieją zarówno branżę jak i biznes klienta oraz dostarczają produkty i usługi wspierające efektywne funkcjonowanie i rozwój.

Dostarczony zespół obejmował również ekspertów Future Processing wyspecjalizowanych w tworzeniu rozwiązań opartych o możliwości chmury obliczeniowej, big data oraz uczenia maszynowego.

System wdrożony w TAURON Dystrybucja S.A. zapewni użytkownikom łatwiejszy dostęp do przetworzonych i zagregowanych danych pomiarowych z naszej struktury AMI, a także wizualną na wykresach i mapach infrastruktury reprezentację pomiarów oraz informacji technicznych. Dane te pozwolą naszym zespołom inżynieryjnym na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa naszej infrastruktury.

W związku z tym GridFlow pomoże nam w spełnianiu najwyższych standardów dostaw energii elektrycznej dla naszych odbiorców końcowych, a także pozwoli na optymizację przyszłych inwestycji i działań konserwacyjnych w infrastrukturze sieciowej. Dodatkowo, GridFlow będzie wspierać naszych inżynierów w identyfikacji miejsc podejrzanych o nielegalny pobór energii, co bezpośrednio zmniejszy nasze straty poprzez wykrywanie i eliminowanie takich zdarzeń

TAURON Dystrybucja

Główne korzyści naszej współpracy

 • Usprawnienie procesów biznesowych dzięki inteligentnym licznikom gromadzącym dane o stanie i ruchu w sieci energetycznej, obciążeniach oraz innych zdarzeniach
 • Lepsza analiza danych pomiarowych z liczników AMI zainstalowanych dla potrzeb mikroinstalacji
 • Uzyskanie maksymalnego poziomu funkcjonalności rozwiązań łączących inteligentne opomiarowanie z technologiami komunikacyjnymi i umożliwić wykorzystanie danych pomiarowych i zdarzeń dla procesów biznesowych OSD
 • Obniżenie strat handlowych, zmniejszające ilość usterek technicznych oraz zmniejszające koszt analiz i symulacji poprzez obniżenie strat technicznych w sieci nN
 • Przyspieszenie detekcji nielegalnego poboru energii, dające możliwość stałego wglądu w informację o tym, jak wygląda zużycie energii oraz zautomatyzować obliczenia i symulacje
 • Usprawnienie obsługi klientów, np. szybsza weryfikacja reklamacji dotyczących danych pomiarowych i parametrów jakości energii oraz wsparcie procesu wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • Pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez poprawę efektywności energetycznej, ograniczenie strat technicznych i handlowych oraz optymalizację układu pracy sieci

Wprowadzone rozwiązanie zwiększyło transparentność w celu optymalnego zarządzania siecią elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia poprzez analizę pozyskanych danych z liczników AMI, liczników bilansujących, systemu dyspozytorskiego oraz majątku sieciowego. 

Stworzone narzędzie jest połączeniem najnowszych rozwiązań technologicznych, zaawansowanych algorytmów i wiedzy domenowej.

Technologie użyte w projekcie