Menu Zamknij menu
Kontakt
Ubezpieczenia Wielka Brytania

Praca nad aplikacją używaną przez 13 000 adwokatów w Anglii i Walii

Podsumowanie

Wyzwanie: Potrzeba innowacji i lepszych rozwiązań dla klientów. W szczególności potrzeba pomocy w opracowaniu aplikacji do zarządzania usługami w zakresie ubezpieczeń transportowych i odpowiedzialności zawodowej.
Podejście: Wspólnie pracowaliśmy nad różnymi projektami, zapewniając płynną integrację umiejętności. Wnieśliśmy cenną wiedzę techniczną, szczególnie w zakresie projektowania UI/UX i rozwoju iOS, znacząco wzbogacając ostateczne rozwiązania.
Rezultat: Usprawnienie działalności i stworzenie innowacyjnych, zorientowanych na klienta rozwiązań w znacznie krótszym czasie. Skutecznie zrealizowaliśmy projekty, poprawiając wrażenia użytkownika, wydajność i dostępność zarówno dla firmy Thomas Miller, jak i jej klientów.

Spis treści

O kliencie

Thomas Miller to niezależny międzynarodowy dostawca usług ubezpieczeniowych, profesjonalnych i inwestycyjnych.

Większość firm należących do spółki lub przez nią zarządzanych to uznani liderzy na swoich rynkach.

Należą do nich spółki: UK Defence Club, która zapewnia ubezpieczenia od kosztów prawnych w branży morskiej, UK Protection & Indemnity (P&I), która oferuje ochronę od odpowiedzialności cywilnej właścicielom i operatorom statków, oraz UK War Risks Club, która pokrywa szkody transportowe oraz straty spowodowane działaniami piratów, terrorystów i pokrewnymi rodzajami ryzyka.

Wyzwanie biznesowe

Istnieje wiele powodów, dla których organizacja może korzystać z usług zagranicznej spółki programistycznej. Dostępność tańszych usług programistów to z pewnością jeden z atutów.

Ponadto, zagraniczny dostawca może oferować inne kompetencje i uzupełniać umiejętności zespołu programistów klienta.

Future Processing to godny zaufania i niezawodny partner w tworzeniu wysokiej jakości, efektywnych kosztowo. Dzięki współpracy mogliśmy zrealizować więcej projektów i dodać wartość do naszego biznesu.

Stephen Lambert
Head of business systems, Thomas Miller

Efekty naszej współpracy

  • Aplikacja dla adwokatów

Wspólnie zbudowaliśmy BAR Mutual – programem ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności zawodowej dla 13 000 samozatrudnionych adwokatów w Anglii i Walii.

Razem z zespołem Thomas Miller zapewniliśmy niezbędne i uzupełniające umiejętności w dziedzinie UI/UX oraz płatności kartami kredytowymi, a także umożliwiliśmy wdrożenie produktu na rynek w znacznie krótszym czasie.

Opracowana aplikacja pozwala teraz brytyjskim adwokatom na przedłużanie polis i uiszczanie składek przez Internet. Ważnym elementem sukcesu tego projektu było to, że klienci mogli nieprzerwanie korzystać z istniejącego systemu mimo trwających prac.

  • Portal BLP

Thomas Miller kontynuowała współpracę nad przeprojektowaniem projektów IT.

Jeden z nich realizowany był dla Building LifePlans – dostawcy kompleksowych ubezpieczeń mieszkaniowych i ubezpieczeń od wad ukrytych w nieruchomościach komercyjnych.

Uruchomienie portalu stanowiło ogromny krok naprzód w zakresie wygody klientów firmy, którzy odtąd szybko otrzymują oferty ubezpieczeń przez Internet.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane zostały także inne, mniejsze projekty: moduł przypominający o fakturach BLP to aplikacja śledząca niezapłacone faktury i wysyłająca wezwania do zapłaty, usługa CRM umożliwia szybsze wyszukiwanie i pozyskiwanie danych, zaś strona intranetowa pomaga w komunikacji wewnętrznej i udostępnianiu wiedzy.

  • Aplikacja iPandi

Spółka Thomas Miller zleciła Future Processing udział w projekcie opracowania natywnej aplikacji na iPada/iOS – iPandi która zapewni klientom bardziej wydajny i szybszy dostęp do danych. Dotychczas członkowie UK P&I i UK Defence Club musieli kontaktować się z odpowiednimi biurami, by uzyskać te informacje. Priorytetem było zapewnienie klientom dostępu do danych o ich flotach, w tym zarówno do zestawień, jak i dokumentacji poszczególnych statków, w sposób natychmiastowy i za pośrednictwem Internetu.

Zespół Thomas Miller zaprojektował dostęp do bazy danych i zbudował integrację danych za pomocą SOA. My opracowaliśmy projekt UI/UX, strukturę aplikacji, a następnie przeprowadziliśmy testy.

Otrzymany produkt zajął drugie miejsce w konkursie Inicjatywa Technologiczna Roku w ramach Insurance Day Award.

Z mojego punktu widzenia prawdziwą wartością było nie to, że Future Processing rozwiązała problem, ale to, że wniosła poważny wkład w ostateczne rozwiązanie, które opracowaliśmy wspólnie. Future Processing zapewniła fachową wiedzę w dziedzinie UI/UX oraz iOS. Są to umiejętności, których nie posiadamy, a nawet nie potrzebujemy, szczerze mówiąc, kiedy pracujemy z Future Processing.

Stephen Lambert
Head of Business Systems, Thomas Miller

Klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdego takiego projektu jest to, że zagraniczny zespół programistów pracuje zgodnie ze specyfikacjami i w granicach parametrów wskazanych przez klienta. Z drugiej strony jednak elastyczność oraz zdolność do generowania pomysłów opartych na własnej wiedzy technicznej i doświadczeniu zagranicznego partnera mogą stanowić ważny wkład w realizację projektu i ostateczną jakość jego rezultatów.

Współpraca między Grupą Thomas Miller a Future Processing stanowi taki przykład.

Dzięki współpracy z Future Processing firmie udało się zrealizować więcej projektów i dodać wartości przedsiębiorstwu.

Technologia użyta w projekcie