Menu Zamknij menu
Kontakt
Motoryzacja Wielka Brytania

Usprawnienie tranzycji systemów IT, dzięki któremu zoptymalizowano koszty i ulepszono dostęp do danych

Spis treści

Wyzwanie: Klient zgłosił się do nas z pilną potrzebą rozdziału istniejących systemów informatycznych w związku z podziałem firmy na dwie odrębne jednostki. Należało sprawnie zidentyfikować i ocenić kluczowe systemy, a następnie je przenieść, zapewniając nieprzerwane działanie firmy przy nieuchronnie zbliżającym się zamknięciu wspólnych systemów.

Podejście: Przeprowadziliśmy szczegółową analizę sytuacji klienta, aby określić, które systemy są najważniejsze i jak działają, oraz opracować strategię płynnej tranzycji. Byliśmy też zaangażowani we wnikliwe rozmowy z interesariuszami, podczas których zapoznaliśmy się z kluczowymi wymaganiami, oceniliśmy funkcjonalności systemów i ustaliliśmy, jakie rozwiązania są najbardziej istotne dla tego projektu.

Rezultat: Dzięki połączeniu naszej wiedzy i doświadczenia oraz zastosowaniu rozwiązań typu low-code udało nam się z powodzeniem zrealizować przeniesienie systemów IT klienta. Inne ważne rezultaty projektu to optymalizacja kosztów, poprawa wydajności procesów i zwiększenie dostępności danych.

Spis treści

O kliencie

Klient to wiodący gracz na rynku motoryzacyjnym, którego produkty znane są z wysokiej jakości i wykorzystania zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań opartych na inżynieryjnej doskonałości.

Wyzwanie biznesowe

W związku ze zmianami organizacyjnymi nasz klient musiał szybko rozdzielić swoje systemy i procesy IT.

Podjęliśmy wyzwanie wymiany istniejących systemów w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, kiedy miało nastąpić ich wyłączenie.

Zakres prac

Nasze działania rozpoczęliśmy od ścisłej współpracy z klientem – najpierw przez dwa tygodnie stacjonarnie, a potem także zdalnie.

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę bieżących systemów informatycznych. Codziennie rozmawialiśmy z interesariuszami, aby zrozumieć działanie poszczególnych systemów, ich stopień ważności i możliwość ich wymiany. Pomimo wyzwań, takich jak brak dokumentacji technicznej, udało nam się zgromadzić wszystkie wymagania i zalecenia dotyczące tranzycji systemów.

Skupiliśmy się na zoptymalizowaniu kosztów poprzez wykluczenie zbędnych systemów oraz zautomatyzowanie procesów ręcznych w celu polepszenia dostępności i funkcjonalności.

Priorytetem naszych działań była szybka realizacja, dlatego skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach niskokodowych (low code) – w ten sposób byliśmy w stanie zmieścić się w harmonogramie, który przewidywał likwidację systemów za pół roku.

Przedstawiliśmy nasze rekomendacje dla wszystkich systemów – niektóre z nich zostały skonsolidowane, podczas gdy inne uznaliśmy za mniej kluczowe i wyeliminowaliśmy z projektu.

Nasz wkład

Członkowie naszego zespołu utalentowanych specjalistów odegrali istotną rolę na etapie tranzycji i w dalszym rozwoju projektu.

Współpraca ta jest przykładem naszego zaangażowania w projekt, dzięki któremu dostarczamy innowacyjne rozwiązania dostosowane do konkretnych problemów klienta.

Dzięki partnerskiemu współdziałaniu, w którym wykorzystaliśmy potencjał rozwiązań low-code i zoptymalizowaliśmy procesy, klient pewnie i sprawnie przeprowadził wraz z nami złożoną tranzycję swoich systemów bez przerywania działań biznesowych.

Korzyści dla klienta

Rozwiązania, które zaproponowaliśmy, nie tylko były skuteczną odpowiedzią główny problem klienta, ale także przyniosły inne korzyści, takie jak scentralizowanie danych i zmniejszenie opłat licencyjnych.

Procesy udokumentowaliśmy i zmapowaliśmy, by zadbać o klarowność i efektywność fazy tranzycji. Inne ważne efekty projektu to optymalizacja kosztów, poprawa wydajności procesów i zwiększenie dostępności danych.

Wdrożenie rozwiązań low-code umożliwiło szybki rozwój i realizację projektu, dzięki czemu klient był gotowy na proces podziału firmy we właściwym czasie.