Menu Zamknij menu
Kontakt
Finanse Liechtenstein

Pierwszy zgodny z przepisami UE system oparty na technologii blockchain oraz przyspieszenie przepływu zasobów cyfrowych z kilku dni do kilku minut.

Podsumowanie

Wyzwanie: Stworzenie szybkiego i zgodnego z regulacjami UE i ESMA rozwiązania cyfrowego na bazie innowacyjnego pomysłu na zarządzanie, wymianę i rozliczanie tokenów zabezpieczających i kryptoaktywów.

Podejście: Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w zakresie technologii multi-blockchain i programów typu smart contract, by współnie zbudować platformę, która usprawnia precyzyjne dopasowania między pieniędzmi elektronicznymi a tokenami zasobów.

Rezultat: Nasz klient rewolucjonizuje rynek kapitałowy – tworzy rozwiązanie, które umożliwia rozliczanie instrumentów finansowych metodą P2P i  znacząco zmniejsza czas operacji: zamiast kilku dni proces trwa parę minut.

Spis treści

O kliencie

21X jest częścią spółki 21.finance AG. To zespół kreatywnych i pomysłowych specjalistów w dziedzinie rynków kapitałowych, zasobów cyfrowych i blockchainów publicznych.

Głównym celem spółki jest demokratyzacja i udostępnienie usług finansowych za pomocą pierwszego licencjonowanego systemu wymiany i rozliczeń DLT, zgodnego z rozporządzeniem DLT UE.

Rozporządzenie pilotażowe DLT UE – nowe możliwości

Do tej pory działania na tradycyjnej giełdzie wymagały dużej liczby pośredników (takich jak izby rozrachunkowe i agenci transferowi). Tylko w ten sposób dało się przeprowadzać zgodne z prawem transakcje między nabywcami i sprzedawcami. Im więcej pośredników, tym bardziej kosztowny, złożony i powolny staje się cały proces.

Nowe rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące technologii rozproszonego rejestru (DLT) otworzyło szereg nowych możliwości w obszarze prostych transakcji zachodzących bezpośrednio między zainteresowanymi stronami.

Oznacza to, że spełniający wymagania inwestorzy detaliczni i instytucjonalni będą wkrótce mogli przeprowadzać bezpieczne transakcje typu peer-to-peer, co pozwoli im zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Strony biorące udział w takich transakcjach potrzebują więc specjalnej platformy przyjaznej dla użytkowników, która byłaby zgodna z regulacjami ESMA.

21X to pierwsza organizacja, która w pełni wykorzysta tę możliwość.

Wyzwanie biznesowe

Pomysł opracowania szybko i sprawnie działającego systemu rozliczeń, który wykorzystuje tokeny zabezpieczające oraz kryptoaktywa, rodzi wiele wyzwań wykraczających poza obszar tworzenia oprogramowania. Wyzwania te dotyczą między innymi budowy środowiska transakcyjnego opartego na technologii multi-blockchain, a także dopasowania rozwiązań technologicznych do przepisów ustalonych w europejskim rozporządzeniu DLT.

Choć firmę 21X założyli eksperci i innowatorzy w obszarze rynków kapitałowych, nawet oni potrzebowali dodatkowego wsparcia dla swoich umiejętności, by zaprojektować i stworzyć pierwszy certyfikowany przez ESMA system, który trafiłby do graczy giełdowych, nabywców, a także inwestorów samej firmy.

Wspieranie biznesu poprzez platform engineering

Firma poszukiwała odpowiedniego partnera technologicznego i zgłosiła się do nas, ponieważ wcześniej już zrealizowaliśmy wspólnie jeden projekt: platformę MaaS („Marketplace as a Service”) do tworzenia list zasobów cyfrowych i ich dystrybucji, którą można dostosować do potrzeb i identyfikacji marki użytkowników.

Opracowaliśmy razem MVP oraz wybrane technologie i rozwiązania dotyczące rozwoju i inżynierii oprogramowania oraz architektury w chmurze.

Wykorzystaliśmy nasze najlepsze praktyki inżynierii oprogramowania, dzięki czemu udało nam się zmniejszyć o 75% czas wdrożenia infrastruktury chmurowej platformy.

Podczas gdy zespół 21X podejmował całościowe decyzje na temat narzędzi technologicznych i chmurowych, które miały zostać użyte w projekcie, nasi programiści oraz architekci DevOps doradzali klientowi w zakresie rozwiązań, które należy wdrożyć, by stworzyć środowiska sprzyjające wydajnemu tworzeniu i testowaniu nowych wersji poszczególnych komponentów.

Nasza wcześniejsza współpraca pozwoliła klientowi przekonać się, że jako organizacja oferujemy wszystko, czego trzeba, by sprostać temu ambitnemu projektowi i pomóc firmie w realizacji tak innowacyjnego pomysłu.

Innowacja na rynku kapitałowym

21X to pierwsza firma, która zgłosiła się do ESMA po licencję dla swojego oprogramowania wykorzystującego potencjał transakcji P2P, „atomic matching” i rozliczania instrumentów finansowych bezpośrednio na blockchainie.

Podczas opracowywania aplikacji firma skorzystała z naszego doświadczenia, by dostosować blockchain i rozwiązania „smart contract” do wymagań ESMA. Odegraliśmy kluczową rolę, jeśli chodzi o wsparcie porozumienia między przedstawicielami 21X a urzędnikami ESMA, usprawniając cały proces, który ma pogodzić przepisy prawa z technologią.

Finalizujemy właśnie wszelkie kwestie prawne dotyczące zgodności z przepisami unijnymi i czekamy na przyjęcie licencji.

W międzyczasie projekt zyskał rozgłos w mediach, co sprawiło, że rozwiązanie 21X przyciągnęło uwagę specjalistów w dziedzinie giełdy i potencjalnych inwestorów.

Zastosowanie technologii Blockchain 3.0

Firma 21X chce być na bieżąco z dynamicznym rozwojem świata kryptowalut, dlatego też postanowiła zbudować podstawy swojego rozwiązania na bazie szczególnych funkcjonalności technologii Blockchain 3.0, takich jak skalowalność i interoperacyjność.

Klient zaufał naszym ekspertom, którzy są pionierami w dziedzinie różnych rodzajów tej technologii, i powierzył nam zaprojektowanie i zbudowanie zróżnicowanego środowiska. Naszym zadaniem było umożliwienie komunikacji i interakcji pomiędzy różnymi typami blockchainów, włączając w to skrajnie odmienne rodzaje tej technologii, bez wykorzystywania operacji pośredniczących. Celem takiego podejścia było zwiększenie sprawności i prędkości transakcji.

Kolejne wyzwanie to umożliwienie realizacji szybkich i wiarygodnych transakcji poprzez dokładne, „atomiczne” dopasowania i inwestycje w ramach publicznej infrastruktury blockchainów.

Rozwiązanie to zmniejsza ryzyko błędów i niewłaściwych połączeń. Funkcjonalność taka jest niezbędna w ekosystemie DLT, w którym kluczowe jest utrzymanie jak najwyższego poziomu dokładności i niezawodności operacji finansowych.

Co więcej – firma 21X potrzebowała sprawnego procesu onboardingu dla przyszłych inwestorów detalicznych i indywidualnych, aby jeszcze bardziej ulepszyć produkt. Było dla nas jasne, że produkt, który ma przyciągać klientów i inwestorów, musi być jednocześnie zgodny z przepisami i przyjazny dla użytkownika, dlatego połączyliśmy te dwie istotne cechy i stworzyliśmy jedno rozwiązanie, które umożliwia bezproblemową realizację transakcji.

Patrzymy w przyszłość

Pierwsza platforma DLT, która umożliwia bezpośrednie transakcje i rozliczenia typu P2P, już niedługo trafi na rynek. W związku z tym 21X poszerza swoją sieć graczy kapitałowych, instytucji finansowych i firm blockchainowych, aby uczynić środowisko giełdowe jeszcze bardziej otwartym i demokratycznym.

Jesteśmy gotowi zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nami innowacyjne środowisko blockchain. Nasi rzadko spotykani na rynku eksperci i konsultanci technologiczni posiadają doświadczenie w budowie funkcjonalnych środowisk typu multi-blockchain.

Technologie użyte w projekcie