Menu Zamknij menu
Kontakt

 

 1. Projekt „Opracowanie i wdrożenie oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej (prace badawczo-rozwojowe)” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
   

  DOTACJE NA INNOWACJE

  Termin realizacji projektu – prace badawczo-rozwojowe: 01.10.2009 r.- 31.03.2011 r.
  Termin realizacji projektu – prace wdrożeniowe: 01.04.2011 r. – 30.06.2011 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.216.100,31 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.209.200,31 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 631.369,41 złPoziom dofinansowania: BP 70% + PR 45%Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach: european-union.europa.eu/index_pl, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl.
 2. Projekt „Udział firmy w targach poświęconych systemom wizji maszynowej VISION 2009 w Stuttgarcie jako wystawca” współfinansowany przez Unią Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Termin realizacji projektu: 17.07.2009 r. – 15.12.2009 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 93.849,54 zł
  Wydatki kwalifikowane: 75.495,73 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 45.297,44 złPoziom dofinansowania: 60,00%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 3. Projekt „Udział firmy w targach poświęconych systemom wizji maszynowej VISION 2010 w Stuttgarcie jako wystawca” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
  „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.Termin realizacji projektu: 13.07.2010 r. – 31.05.2011 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 95.520,17 zł
  Wydatki kwalifikowane: 78.773,44 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 47.256,19 złPoziom dofinansowania: 59,99%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 4. Projekt „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
  „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.Termin realizacji projektu: 01.03.2010 r. – 31.05.2011 r.Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.770.798,28 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.451.474,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 750.000,00 złPoziom dofinansowania: 51,67%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 5. Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii programowania wizualnego poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
  „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.Termin realizacji projektu: 01.10.2010 r. – 31.05.2012 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.770.798,28 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.451.474,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 749.976,62 złPoziom dofinansowania: 51,67%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 6. Projekt „Akademia FP – od studenta do fachowca” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Termin realizacji projektu: 01.10.2011 r. – 30.09.2013 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.435.627,50 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.435.627,50 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 1.148.502,00 złPoziom dofinansowania: 80,00%Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.efs.gov.pl.
 7. Projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii Windows Azure poprzez utworzenie zakładu oprogramowania świadczącego usługi w zakresie tworzenie aplikacji w nowym modelu Cloud computing” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
  „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”.Termin realizacji projektu: 01.04.2011 r. – 30.06.2012 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.730.979,00 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.337.000,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 749.923,30 złPoziom dofinansowania: 56,09%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 8. Projekt „Opracowanie systemu do efektywnej integracji aplikacji wizyjnych przez użytkowników końcowych”.
  DOTACJE NA INNOWACJE

  Termin realizacji projektu – prace badawczo-rozwojowe: 01.09.2011 r. – 30.04.2015 r.
  Termin realizacji projektu – prace wdrożeniowe: 01.01.2015 r. – 28.02.2015 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 8.360.931,00 zł
  Wydatki kwalifikowane: 8.216.100,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 4.782.000,00 złPoziom dofinansowania: 58,20%Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach: http://europa.eu/business/finance-support/index_pl.htm, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl.
 9. Projekt „Budowa multimedialnego obiektu sportowo-rekreacyjnego o charakterze parku tematycznego sposobem na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gliwic i regionu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
  Termin realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.03.2014 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 2.189.358,18 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.779.966,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 749.721,68 złPoziom dofinansowania: 42,12%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 10. „Staż sukcesem naukowca” (SSN) – projekt stażowo-szkoleniowy realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Termin realizacji projektu – prace badawczo-rozwojowe: 01.08.2012 r. – 31.01.2013 r.
 11. Projekt „Innowacyjny system geomarketingu wykorzystujący algorytmy wizji komputerowej oraz sztucznej inteligencji”.
  DOTACJE NA INNOWACJE

  Termin realizacji projektu – prace badawczo-rozwojowe: 01.01.2012 r. – 30.09.2015r.
  Termin realizacji projektu – prace wdrożeniowe: 01.08.2015 r. – 30.11.2015 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 7.513.992,00 zł
  Wydatki kwalifikowane: 6.055.600,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 3.746.530,00 złPoziom dofinansowania: 61,87%Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach: european-union.europa.eu/index_pl, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl.

  • Zapytanie ofertowe – obsługa dotacji (2012)
  • Zapytanie ofertowe – obsługa dotacji (2014)
  • Zapytanie ofertowe – testowanie oprogramowania
  • Zapytanie ofertowe – komputery przemysłowe oraz wyświetlacze;
  • Zapytanie ofertowe – kamery;
  • Zapytanie ofertowe – wyświetlacze LED.
 12. Projekt „Optymalizacja działalności Spółki dzięki integracji systemów w zakresie zarządzania zadaniami, ludźmi i dokumentacją
  DOTACJE NA INNOWACJE

  Termin realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 2.620.150,00 zł
  Wydatki kwalifikowane: 2.620.150,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 1.572.090,00 złPoziom dofinansowania: 60,00%Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach: europa.eu/business/finance-support/index_pl.htm, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl.
 13. Projekt „Dywersyfikacja działalności Future Processing poprzez wprowadzenie usług w zakresie konsultingu IT wraz z utworzeniem centrum szkoleniowego dla klientów”.
  Termin realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 31.03.2014 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 1.672.595,83 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.359.834,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 679.917,00 złPoziom dofinasowania: 50,00%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 14. Projekt „Budowa dwukondygnacyjnego obiektu restauracyjnego z tarasem sposobem na aktywizację terenów poprzemysłowych w Gliwicach i rozwój turystyki w regionie”.
  Termin realizacji projektu: 01.01.2013 r. – 31.03.2014 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu brutto: 2.242.105,50 zł
  Wydatki kwalifikowane: 1.822.850,00 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 749.920,49 złPoziom dofinansowania: 41,14%Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.
 15. Projekt „Wdrożenie technologii produkcji komputerów wizyjnych”.
  DOTACJE NA INNOWACJE

  Termin realizacji projektu: 01.01.2014 r. – 30.09.2015 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 10.535.180,49 zł
  Wydatki kwalifikowane: 7.357.847,13 zł
  Wielkość otrzymanego wsparcia: 3.678.923,56 złPoziom dofinansowania: 50,00%Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdują się na stronach: europa.eu/business/finance-support/index_pl.htm, www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl.
 16. Projekt „Zwiększenie skuteczności diagnostycznej obrazowania dynamicznego po wzmocnieniu kontrastowym w spersonalizowanej onkologii poprzez ekstrakcję nowych i ulepszonych biomarkerów”.
  Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, kompleksowego systemu mającego na celu poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi.Planowane efekty to poprawa skuteczności diagnozy i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi oraz ułatwienie i przyspieszenie analizy DCE.Termin realizacji projektu: 01.02.2016r. – 31.12.2018r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 19.445.026,24 zł.Wkład Funduszy Europejskich: 9.000.832,76 zł.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkurs 2/1.2/2015_INNOMED – Program sektorowy „INNOMED – program badań naukowych i prac rozwojowych dlasektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”.
 17. Projekt „Innowacyjna platforma obliczeniowa uzupełniająca trójwymiarowe obrazowanie (3D) naczyń w angiografii komputerowej (angio-TK) o warunki przepływowe – czwarty wymiar (4D) oparty o obliczeniową mechanikę płynów (CFD)”.
  Termin realizacji projektu: 01.04.2017r. – 31.12.2019r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 14.263.209,84 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 6.262.712,36 zł.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 18. Projekt „Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej”.
  Termin realizacji projektu: 03.04.2017 r. – 29.03.2019 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 4 041 864,71 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 179 931,30 złCelem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, które pozwolą na opracowanie Platformy zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2. Sektorowe programy B+R.Zapytanie ofertowe – zakup dostępu do usług przetwarzania danych w chmurze (np. Windows Azure lub równoważnej),(załącznik nr1 do zapytania ofertowego).
 19. Projekt „Opracowanie kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza wspieranego metodami spektrometrycznymi w celu wykrywania substancji kancerogennych (ENVIRO)”.
  Termin realizacji projektu: 01.03.2018. – 29.02.2020 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 2 457 894,72 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 302 780,88 zł.Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu monitorowania powietrza w aglomeracjach miejskich w oparciu o korelację danych pozyskanych ze stacji naziemnych oraz danych uzyskanych na podstawie analizy zdjęć satelitarnych.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 20. Projekt „Opracowanie systemu do rozwiązywania nowego wariantu rzeczywistego problemu transportowego z wykorzystaniem algorytmów (dokładnych i przybliżonych) optymalizacji dyskretnej oraz zaawansowanych technik uczenia maszynowego (Smart Drive)”.
  Termin realizacji projektu: 01.04.2019. – 31.10.2020 r.
  Całkowity koszt realizacji projektu netto: 3 430 916,93 zł.
  Wkład Funduszy Europejskich: 1 563 763,11 zł.Celem projektu jest pracowanie systemu do rozwiązywania nowego wariantu rzeczywistego problemu transportowego z wykorzystaniem algorytmów (dokładnych i przybliżonych) optymalizacji dyskretnej oraz zaawansowanych technik uczenia maszynowego (Smart Drive).Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
 21. Fortaco Sp. z o.o., PPU Omega Sp. z o.o. oraz Future Processing S.A. realizuje w latach 2021-2023 projekt „SmartSteel – Łańcuch narzędziowy do estymacji i udostępniania informacji o wartości rezydualnej komponentów stalowych z wykorzystaniem technologii IoT i blockchain.”fundusze europejskie-smart steel-ncbr
  Celem projektu jest stworzenia rozwiązania do estymowania trwałości resztkowej elementów stalowych w czasie rzeczywistym. Dane będą uwiarygadniane i udostępniane w zdecentralizowany sposób, używając technologii blockchain. Narzędzie to powinno umożliwić rozwinięcie nowego modelu biznesowego opartego o wydłużenie okresu użytkowania maszyn, promującego ekonomię obiegu zamkniętego.Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 7 025 900,10 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 4 429 553,46 zł
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój.
  Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.