Menu Zamknij menu
Kontakt

Jednym z naszych produktów jest Monitor Jakości Powietrza. Stanowi on sieć autorskich stacji pomiarowych rozmieszczonych w obszarze miejskim, które wykonują pomiar jakości powietrza. Badane parametry to np. PM10, PM2.5, NO3, O3, CO2, wilgotność, temperatura czy ciśnienie atmosferyczne.

 

Zebrane dane zostają przekazane w czasie rzeczywistym do systemu, który przeprowadza analizę i wizualizację informacji w formie aplikacji webowej, dostępnej z poziomu sieci Internet.

 

Gorąco zachęcamy do kontaktu z nami: enviro@future-processing.com

 

Enviro (discovair.pl)

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.