Menu Zamknij menu
Kontakt
HR Szwajcaria

Skrócenie czasu realizacji zmian z 2 miesięcy do 1 dnia i oszczędność 50% kosztów chmury

Podsumowanie

Wyzwanie: Klient oczekiwał wzrostu organizacji i potrzebował elastycznych systemów oraz szybkich wdrożeń innowacji produktowych. Oprogramowanie wymagało modernizacji pod względem architektury i technologii.

Podejście: Współpracujemy z zespołami technicznymi i produktowymi klienta przy projektowaniu nowych funkcji i aktualizacji systemu, aby zapewnić jego niezawodność. Migrujemy system do mikrousług.

Rezultat: Współpraca doprowadziła do cyfrowej transformacji istniejących procesów. Klient dysponuje systemem użytecznym dla wszystkich – organizacji, jej klientów i indywidualnych użytkowników aplikacji mobilnej.

Spis treści

O kliencie

Adia to filia globalnego dostawcy usług HR. Firma ta opiera swoje działania na internetowej platformie rekrutacyjnej i aplikacjach mobilnych służących do poszukiwania pracowników. Narzędzia te łączą nowoczesne technologie i wiedzę o rynku pracy bazującą na kilkudziesięciu latach doświadczenia.

Adia ułatwia dostęp do elastycznych pracowników, co znacząco wspiera codzienne działania przedsiębiorstw. Z drugiej strony – Adia pomaga potencjalnym pracownikom w znalezieniu zatrudnienia i dopasowuje do nich oferty pod kątem lokalizacji i kwalifikacji. Do tego celu wykorzystywana jest aplikacja mobilna.

Potrzeba zaufanego partnera

Adia to cyfrowa giełda ogłoszeń o pracę, w związku z czym oprogramowanie jest podstawą modelu biznesowego firmy. Klient poszukiwał partnera z dwóch kluczowych powodów: aby zapewnić znaczny rozwój firmy oraz wdrożyć zmodernizowaną strategię technologiczną i architekturę rozwiązania. Kolejnym ważnym celem było wdrożenie dużo bardziej elastycznego systemu i szybkiej innowacji produktu.

Firma Adia zwróciła się do nas w maju 2019 roku w ramach poszukiwań nowego, godnego zaufania partnera technologicznego, który byłby w stanie zaoferować najwyższej jakości rozwiązania w ustalonych ramach czasowych.

Istotnym założeniem było uniknięcie manualnych interwencji w systemie, ponieważ wiążą się z nimi znaczne koszty, zarówno finansowe, jak i dotyczące reputacji klienta. Poprzedni usługodawca, z którym współpracowała firma Adia, nie spełnił tych wymagań i zahamował rozwój rozwiązania. Ta sytuacja sprawiła, że klient postanowił poszukać nowego partnera – i tak znalazł nas.

Dzięki tej współpracy udało nam się dokonać transformacji cyfrowej istniejących procesów. Zespół płynnie i sprawnie wprowadził innowacyjne zmiany w naszym produkcie, zachowując jego spójność, i to w błyskawicznym tempie.

Nasz partner jest biegły, jeśli chodzi o różnego rodzaju technologie i systemu, dzięki czemu proponuje śmiałe i po prostu lepsze sposoby realizacji projektu. Zespół jest sprawny w działaniu i zasługuje na zaufanie, co wynika z solidnej etyki pracy oraz wysokiej jakości i pozbawionego niemiłych niespodzianek procesu wykonania. Współpraca z Future Processing jest przyjemna, bezproblemowa i bardzo elastyczna. Dzięki zwinnemu podejściu firmy nasze doświadczenie partnerstwa jest znakomite.

Codzienna praca oparta jest na stałym i elastycznym przepływie informacji między nami a Future Processing. Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa. Razem z Future Processing stworzyliśmy sprawnie działający, proaktywny zespół specjalistów, którzy regularnie się spotykają, uczestniczą w warsztatach i kierują się podobnymi wartościami. Ta współpraca to pełen sukces.

Maurice Suter
Head of Digital Operations

Efekty współpracy

Na początku współpracy przeprowadziliśmy serię warsztatów, aby poznać wymagania klienta i zaprojektować jak najlepsze rozwiązanie dostosowane do konkretnych realiów biznesowych. 

Nasze zalecenia i pomysły spotkały się z pozytywnym odbiorem. W rezultacie projekt rozpoczął się po udanym przejęciu od dotychczasowego dostawcy usług IT klienta. Naszym celem było czyszczenie i stabilizacja istniejącego systemu oraz jego cyfrowa transformacja polegająca na zaprojektowaniu od nowa dotychczasowo działających procesów i refaktoringu kodu.

Przyjęliśmy na siebie zadanie wsparcia oraz ulepszenia starego rozwiązania: pojedynczą, monolityczną aplikację zamieniliśmy na architekturę mikrousług opartych na chmurze. Dodaliśmy również funkcję automatycznych testów i wdrożenia, aby jeszcze lepiej zoptymalizować działanie i skuteczność systemu.

Co więcej – pracujemy nad rozwojem kwartalnych i rocznych harmonogramów realizacji, aby dostarczać w ten sposób nowe funkcjonalności i ulepszenia. Następnym aktualnie realizowanym celem jest przepisanie na nowo i ulepszenie aplikacji mobilnej Adia.

Adia to dynamicznie działająca firma HR, a nasza współpraca opiera się na stałym i elastycznym przepływie informacji, który ma zagwarantować najwyższą jakość projektu. Współpracujemy ze stacjonarnym zespołem produktowym firmy Adia: wspólnie opracowujemy nowe funkcje, rozwiązania projektowe, architekturę oraz ulepszenia systemu głównego, które mają zapewnić jego solidne działanie.

Razem tworzymy proaktywny zespół specjalistów, którzy regularnie się spotykają, biorą systematyczny udział w warsztatach projektowych i mają podobną kulturę pracy.

Decyzje oparte na danych

Dzięki naszej pracy udało się skrócić czas realizacji zmian z dwóch miesięcy do jednego dnia, a także zmniejszyć wskaźnik awaryjności zmian z ponad 30% do poniżej 10% oraz zaoszczędzić 50% kosztów klienta związanych z wykorzystaniem technologii chmurowej. Każda nowa funkcja ma realny wpływ na działania biznesowe klienta.

Regularnie opracowujemy podsumowanie naszej pracy, gdzie prezentujemy wymierne korzyści ze zrealizowanych działań. W podsumowaniu takim znajdują się różne wskaźniki, np. zaoszczędzony czas i zasoby, oraz informacje o tym, które z innych kluczowych zadań zostały zrealizowane dzięki uwolnionym zasobom.

Adia wysoko ceni współpracę z nami dzięki naszemu zaawansowanemu doświadczeniu w zakresie wykorzystywanych technologii, podejść i metod, a także dzięki naszej umiejętności stawiania wyzwań i proponowania ulepszeń i sposobów optymalizacji.

Klient angażuje nas w proces decyzyjny dotyczący nowych rozwiązań zewnętrznych oraz współpracy z firmami takimi jak Microsoft. Doradztwo obejmuje między innymi wybór narzędzi marketingowych oraz formułowanie wymagań dotyczących integracji technologicznych z istniejącym rozwiązaniem.

Niedawno zaproponowaliśmy nowe podejście i rozwiązanie technologiczne dla jednej z aplikacji mobilnych klienta, jako że aktualna wkrótce przestanie być wspierania. Przeprowadziliśmy dogłębną analizę, która pozwoliła nam szczegółowo opisać istniejące opcje z perspektywy celów biznesowych oraz wesprzeć klienta w podjęciu przemyślanej decyzji. Obecnie przepisujemy aplikację przy wykorzystaniu nowej technologii, a przy okazji wdrażamy ulepszenia funkcjonalne i wydajnościowe.

Główne korzyści naszej współpracy

  • Znacząca optymalizacja procesów, dzięki której udało się skrócić czas realizacji zmian z dwóch miesięcy do jednego dnia, zmniejszyć wskaźnik awaryjności zmian z ponad 30% do poniżej 10% oraz zaoszczędzić 50% kosztów klienta związanych z wykorzystaniem technologii Azure
  • Przepisanie i przeprojektowanie aplikacji na mikrousługi oraz wprowadzenie ulepszeń funkcjonalnych i wydajnościowych
  • Polepszenie częstotliwości wdrożeń: z kwartalnych na stałe (na żądanie)
  • Utrzymanie ekosystemu klienta poprzez sprawny i bezpieczny proces migracji od poprzedniego dostawcy
  • Płynne i sprawne innowacyjne zmiany w produkcie oraz szybki czas realizacji i wprowadzania aktualizacji na rynek
  • Zwinność działania, która pozwala na dostosowywanie kompetencji zespołu do zmieniających się wymagań
  • Otwarta i w pełni przejrzysta współpraca, w której wykorzystano potencjał podejścia agile w obu firmach
  • Jako partner technologiczny oferujący zróżnicowane usługi wspieramy klienta w utrzymaniu istniejącego rozwiązania, jednocześnie dostarczając nowe funkcjonalności

Interdyscyplinarny zespół

Zespół Future Processing jest zwinny w działaniu, co pozwala nam sprawnie i elastycznie dostosowywać nasze kompetencje do zmieniających się wymagań. Komunikacja w projekcie wyróżnia się wysoką jakością, ponieważ każdy członek zespołu utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem, co zapewnia skuteczną i sprawną współpracę.

Nasz zespół to w tej chwili jedyny zespół techniczny, z którym współpracuje Adia. Zespół składa się z konsultantów i doradców technologicznych oraz programistów. To pozwala na bezproblemowe zarządzanie codziennymi działaniami. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć wszelkie potrzebne funkcje oraz jasne i jakościowe dane, które są konieczne do podejmowania świadomych decyzji biznesowych.

Za sprawne zarządzanie projektem odpowiada nasz Scrum Master, który kieruje specjalistami, koordynuje działania projektowe i wdraża ulepszenia w procesie.

Z kolei nasz analityk biznesowy odgrywa istotną rolę w identyfikowaniu nowych wymagań oraz łączeniu perspektywy biznesowej z techniczną. Analityk zarządza backlogiem produktu oraz prowadzi regularne warsztaty, na których przedstawiamy klientowi nowe pola do optymalizacji. Cały zespół odpowiada za właściwą realizację dobrych praktyk tworzenia oprogramowania.

Technologie użyte w projekcie