Menu Zamknij menu
Kontakt
Dostawa żywności i zakupów Bliski Wschód

Prawie 192 000 nowych subskrybentów oraz wzrost prędkości developmentu do 4 razy dzięki naszej pracy

Podsumowanie

Wyzwanie: Celem klienta było przyspieszenie i usprawnienie działania systemu tak, by mógł obsłużyć ogromny wzrost zamówień online. Do realizacji tego celu konieczna była optymalizacja i rozwój usług realizowanych w ramach aplikacji i strony internetowej.

Podejście: Lider naszego zespołu wprowadził cenne zmiany w procesie i w działaniu poszczególnych podzespołów. Dzięki optymalizacjom i nowym miernikom stworzył wydajne i ustrukturyzowane środowisko pracy. Każdy moduł, nad którym pracowaliśmy, to osobna mikrousługa, którą należało zmodyfikować i dostosować do konkretnych potrzeb krajów, w których działa klient.

Rezultat: Dzięki naszym działaniom pojawiło się prawie 192 tysięcy nowych subskrybentów, a aplikacja bezbłędnie zrealizowała milion zamówień w ciągu jednego dnia. Prędkość rozwoju oprogramowania została zwiększona od 3 do 4 razy. Udało nam się pokonać ograniczenia związane ze stabilnością i utrzymaniem aplikacji. W ten sposób uruchomiliśmy nowe funkcje, a także umożliwiliśmy wyświetlanie większej liczby reklam, co przynosi więcej zysków klientowi.

Spis treści

O kliencie

Nasz klient jest jedną z najważniejszych firm zajmujących się internetowymi zamówieniami jedzenia na dowóz na Bliskim Wschodzie, która zrewolucjonizowała ten sektor rynku w swoim regionie.

Klient sprawnie łączy użytkowników z ich ulubionymi restauracjami, sklepami spożywczymi i innymi sklepami, a także z aptekami.

Oferuje superszybką dostawę oraz możliwość śledzenia zamówienia w czasie rzeczywistym i komunikacji z kierowcą poprzez aplikację.

Klient jest laureatem kilku prestiżowych nagród branżowych z ostatnich lat.

Wyzwanie biznesowe

Klient działa w kilku państwach i regularnie poszerza zasięg swoich usług. Kiedy rozpoczęła się pandemia i wszyscy musieli pozostać w domach, co utrudniło codzienne zakupy żywności i innych produktów pierwszej potrzeby, firma musiała zacząć działać jeszcze szybciej i wydajniej, by zmierzyć się z gwałtownym wzrostem liczby zamówień online.

Klient poszukiwał nowych partnerów technologicznych, by zoptymalizować i rozwinąć swoje innowacyjne usługi. Wtedy właśnie polecono nas – Future Processing.

Naprawdę dobrze pracowało mi się z Waszymi specjalistami.

Nasz klient

Wspieranie klienta poprzez innowacje cyfrowe

Każdy moduł, nad którym pracujemy, to osobna mikrousługa, którą trzeba zmodyfikować i dostosować do konkretnych potrzeb w zależności od danego kraju.

Jesteśmy zaangażowani w różne obszary projektu. Rozwijamy zarówno wersję mobilną produktu, jak i desktopową. Działamy w ścisłej współpracy z deweloperami klienta. Przygotowujemy też dwa modele dla każdego modułu: jeden wygląd dotyczy aplikacji dla standardowego użytkownika przed wykupieniem subskrypcji, a drugi wersji po jej wykupieniu. W ten sposób layout staje się bardziej atrakcyjny i łatwiej rozróżnić obie wersje.

Subskrypcje

Model subskrypcyjny wraz z modułem nagród to dwa najważniejsze komponenty aplikacji, które dają najwięcej możliwości finansowych.

Jednym z naszych głównych zadań było opracowanie, utrzymanie i stałe usprawnianie modelu subskrypcyjnego. Dzięki naszej pracy całkowita liczba użytkowników, którzy opłacają abonament w aplikacji, wzrosła do prawie 192 tysięcy osób (stan na sierpień 2023).

Future Processing jest zaangażowane w to zadanie od samego początku współpracy, czyli od 2020 roku. Od momentu pomyślnego wypuszczenia modułu na rynek regularnie wdrażamy ulepszenia zgodne z bieżącymi potrzebami klienta. Końcowy efekt jest atrakcyjny dla użytkowników, ponieważ podąża za najnowszymi trendami i wprowadza nowe promocje. Opracowaliśmy na przykład nowe funkcje, które zwiększają wartość darmowej dostawy dla użytkowników.

Nagrody

Inną istotną częścią aplikacji jest program lojalnościowy. Jednego dnia w lipcu 2023 roku aplikacja bezbłędnie przyjęła i przetworzyła milion zamówień.

Dzięki naszym działaniom użytkownicy mogą wykorzystać zebrane punkty i wymienić je na różnego rodzaju korzyści i zniżki. Każdego dnia użytkownicy wymieniają ponad 20 milionów punktów na nagrody.

Nasza praca polega także na wdrażaniu nowych opcji i ulepszeń. Przykładowo – zwiększamy widoczność poprzez banery do śledzenia zamówień i skracamy proces wykorzystania punktów. To wszystko polepsza doświadczenie użytkownika i przyciąga do programu nowe osoby.

Moduł lojalnościowy jest także odpowiedzią na inną potrzebę klienta: firma chce przyczyniać się do dobrostanu społeczności w swoim regionie. W związku z tym zebranych punktów nie trzeba wymieniać na promocje czy dodatkowe okazje – użytkownicy mogą użyć ich do wsparcia wybranych organizacji charytatywnych.

Moduł reklamowy

Projekt obejmował także przepisanie modułu odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam w aplikacji z monolitycznego systemu w odrębną mikrousługę. Ponadto usprawniliśmy jego infrastrukturę, skupiając się na utworzeniu lepszej bazy danych i mechanizmów pamięci cache.

Dzięki naszym działaniom prędkość rozwoju oprogramowania została zwiększona od 3 do 4 razy.

Pokonaliśmy ograniczenia związane ze stabilnością i utrzymaniem aplikacji. W ten sposób otworzyliśmy drogę do tworzenia nowych funkcji, a także umożliwiliśmy wyświetlanie większej liczby reklam, co przynosi więcej zysków klientowi.

Nasza praca dała też klientowi możliwość tworzenia testów A/B, które pozwalają określić, jaka wersja daje lepsze wyniki i maksymalizuje zyski.

Jednym z naszych zadań było opracowanie usługi związanej z reklamami, która dotyczy personalizacji i wyświetlania sponsorowanych restauracji użytkownikom. Wcześniej funkcja ta była rozproszona pomiędzy różnymi modułami, a teraz jest scentralizowana w obrębie jednej mikrousługi, co pozwala na lepsze zarządzanie i nawigację.

Zamówienia

Kolejnym elementem apki jest platforma do obsługi zamówień. Jeden z naszych specjalistów pracował nad dekonstrukcją monolitycznego systemu w nową mikrousługę i architekturę opartą na wydarzeniach.

Zmiana wymagała wyodrębnienia złożonych zapytań SQL i zamodelowania ich na API, strumienie i tematy wykorzystywane przez usługę.

Konwersja nagród

Nasi eksperci zaangażowani w tę część aplikacji pracowali nad migracją przestarzałych funkcjonalności z systemu monolitycznego do jednej mikrousługi.

Doradztwo i usprawnienie procesu

Mieszane zespoły pracują w modelu Spotify i są wspierane przez managerów klienta, którzy zmieniają się pomiędzy podzespołami, dzięki czemu widzą zarówno pełen obraz projektu, jak i jego szczegóły. Każdy manager wnosi do zespołów swoje procesy i dobre praktyki, a wszyscy uczą się działać wspólnie zgodnie z nimi.

Nasz Team Leader wprowadził cenne zmiany w procesie i w działaniu poszczególnych podzespołów. Dzięki optymalizacjom i nowym miernikom stworzył wydajne i ustrukturyzowane środowisko. Managerowie cenią je bardzo wysoko i w zasadzie nic w nim nie zmieniają.

Team Leader usprawnił działania zespołów dzięki wykorzystaniu szczegółowej dokumentacji, a także dokładnemu monitorowaniu zadań i kryteriów ich realizacji. Jego bliska współpraca z managerami po stronie klienta zapewniła płynność działań.

Korzyści z naszej współpracy są widoczne w każdym aspekcie projektu. Byliśmy drugim zespołem, który z powodzeniem zrealizował migrację naszego modułu z języków natywnych do platformy Flutter. To wpłynęło na sprawność naszych działań i przyniosło korzyści zarówno biznesowe, jak i technologiczne. W ten sposób udało się zniwelować cały dług technologiczny, który zakumulował się przez lata działań różnych zespołów, a także udoskonalić architekturę systemu.

W rezultacie zoptymalizowaliśmy naszą pracę i znacząco zmniejszyliśmy koszty, ponieważ nowe funkcjonalności wdrażane są w jednej bazie kodu.

Główne korzyści ze współpracy

  • Uzyskanie prawie 192 tysięcy subskrybentów w krajach docelowych (stan na sierpień 2023)
  • Przepisanie modułu odpowiedzialnego za wyświetlanie reklam w aplikacji na osobną mikrousługę
  • Ulepszenie infrastruktury; zwiększenie prędkości rozwoju oprogramowania o 3-4 razy; pokonanie ograniczeń związanych ze stabilnością i utrzymaniem, które pozwoliło udostępnić nowe opcje
  • Przeprocesowanie prawie miliona zamówień w ciągu jednego dnia
  • Optymalizacja i usprawnienie procesów oraz ogólnej wydajności codziennych działań zespołów dzięki pracy naszego Team Leadera i metodologii Scrum
  • Opracowanie najbardziej wartościowych i rentownych części aplikacji w postaci mikrousług (moduł subskrypcji i program lojalnościowy)
  • Umożliwienie użytkownikom wymiany zebranych punktów na różnego rodzaju korzyści i zniżki – każdego dnia użytkownicy wykorzystują w ten sposób około 20 milionów punktów lojalnościowych
  • Zwinność, przejrzystość i otwartość, które pozwalają na dostosowywanie naszych działań do zmieniających się wymagań

Technologie i narzędzia wykorzystane w projekcie