Menu Zamknij menu
Kontakt
IT Dania

Wsparcie KMD w licznych projektach w 4 różnych sektorach, co przyczyniło się do poprawy wyników oraz zadowolenia użytkowników końcowych

Podsumowanie

Wyzwanie: Klient poszukiwał partnera w celu wsparcia swoich licznych projektów i inicjatyw dla wielu branż, między innymi: dla sektora publicznego, edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia.
Podejście:  Dodajemy nowe funkcjonalności, stosując zwinne metodologie w każdym projekcie, promując planowanie adaptacyjne, ewolucyjny rozwój, ciągłe doskonalenie oraz szybką i elastyczną reakcję na zmiany.
Rezultat: Dzięki naszej wspólpracy organizacja zwiększyła swoją wydajność finansową. Podniosła też wydajność swoich produktów, a tym samym zadowolenie użytkowników końcowych.

Spis treści

O kliencie

KMD jest jedną z największych duńskich firm IT, która tworzy rozwiązania informatyczne zaprojektowane tak, aby sprostać każdemu aspektowi zmieniających się cyfrowych potrzeb nowoczesnych społeczeństw i organizacji.

Rola KMD w ciągłej cyfryzacji Danii przyczyniła się do uznania Danii przez ONZ za wiodący cyfrowy sektor publiczny na świecie w 2018 i 2020 roku. Z tego powodu firma KMD jest powszechnie uznawana za międzynarodowego lidera, jeśli chodzi o cyfryzację złożonych rozwiązań społecznych.

Projektowanie ambitnych rozwiązań IT, które bezpośrednio poprawiają i optymalizują życie ludzi na całym świecie, jest głównym celem KMD.

Wyzwanie biznesowe

Rozpoczęliśmy współpracę z firmą KMD w 2012 roku, kiedy poszukiwała ona partnera zewnętrznego, któremu mogłaby zlecić rozwój oprogramowania.

Kiedy firma KMD potrzebowała powiększyć swoje zespoły wewnętrzne, zapewniliśmy niezbędne umiejętności i kompetencje.

45

lat działalności KMD w branży i ponad 20 lat ciągłego rozwoju

300

rozwiązań i usług działająch w oparciu o oprogramowanie KMD

Dostarczone rozwiązanie

Biorąc pod uwagę skalę naszej współpracy, otrzymaliśmy możliwość pracy nad wieloma projektami dla różnych branż.

Sektor publiczny

E-boks to internetowa bezpieczna skrzynka elektroniczna, która pozwala obywatelom w Danii, Norwegii i Szwecji korespondować z urzędami.

Obywatele krajów skandynawskich zachęcani są do korzystania z tej platformy jako jedynego kanału komunikacji z instytucjami i organami publicznymi i prywatnymi. E-boks ma ponad 12 milionów użytkowników w krajach skandynawskich.

Byliśmy częścią zespołu odpowiedzialnego za napisanie i zaprojektowanie platformy, ponieważ dotychczasowe rozwiązanie stało się zbyt kosztowne w utrzymaniu i rozwijaniu.

Sektor oświaty

KMD Institution to projekt mający na celu przeprojektowanie dotychczasowego systemu odpowiedzialnego za rejestrowanie dzieci do placówek opieki dziennej, obliczanie opłat obywateli itd. Główną cechą nowego systemu jest jego wysoka modułowość.

Educa Personale – system zarządzania zasobami przeznaczony dla szkół podstawowych w Danii, którego celem jest wspieranie administracji w instytucjach oświatowych poprzez zarządzanie zajęciami, pracownikami szkoły, zadaniami i nauczycielami, wynagrodzeniami.

Najbardziej zauważalną korzyścią dla KMD jest to, że po uruchomieniu aplikacja otrzymała bardzo pozytywne opinie od użytkowników końcowych.

Sektor opieki zdrowotnej

Pracowaliśmy nad rozwiązaniem ułatwiającym opiekę zdrowotną i pielęgniarską w domu pacjenta. Zakres projektu obejmował dodanie nowych funkcji do istniejącego rozwiąznia wraz z zupełnie nowym i odświeżonym interfejsem użytkownika, zgodnym z wytycznymi naszego klienta.

Rozwiązanie nie tylko podniosło poziom świadczonej opieki zdrowotnej, ale także umożliwiło rządowi uzyskanie niewiarygodnych oszczędności.

Oprogramowanie jest dostępne na platformach iOS oraz Android. Jedną ze skutecznie rozwiązanych trudnści była optymalizacja transmisji wideo, by umożliwić pacjentom prowadzenie elekonferencji internetowych z lekarzami w czasie rzeczywistym.

Sektor zatrudnienia

KMD Job Center to projekt dla urzędów pracy w Danii.

Obsługuje on proces rejestracji, oceny i kontroli niezatrudnionych obywateli we wszystkich gminach w kraju.

Zapewniliśmy kompetentny zespół inżynierów, dzięki którym firma KMD była w stanie skutecznie zrealizować swoje zobowiązania.

Codziennie pracujemy nad tym, by poprawiać jakość świadczonych przez nas usług. Nasza praca dla KMD wymaga wiedzy z różnych dziedzin, dlatego musieliśmy wykorzystać nasze bogate doświadczenie i szybko zrozumieć potrzeby naszego klienta.

W każdym projekcie stosujemy zwinne metodologie, promując planowanie adaptacyjne, rozwój ewolucyjny, ciągłe doskonalenie oraz szybkie i elastyczne reagowanie na zmiany.

Główne korzyści naszej współpracy

Nasi inżynierowie regularnie omawiają nowe wymagania i proponują usprawnienia. Takie elastyczne podejście zapewnia szybkie, wysokiej jakości rezultaty. Outsourcing pozwolił KMD na znaczne oszczędności.

Dzięki naszej współpracy firma KMD zwiększyła wydajność swoich produktów, co wpłynęło na zadowolenie użytkowników końcowych.

Technologie użyte w projekcie