Menu Zamknij menu
Kontakt
Medycyna Szwecja

Odświeżenie produktu Time Care, w tym przeniesienie z aplikacji desktopowej do sieci i usprawnienie procesów zarządzania

Podsumowanie

Wyzwanie: Zmodernizowanie aplikacji desktopowej używanej przez administratora grafików poprzez stworzenie responsywnego interfejsu webowego. Celem było uproszczenie złożonego procesu przydzielania dyżurów personelowi medycznemu, zapewniając zgodność z wymogami organizacyjnymi, przepisami UE i umowami związkowymi.

Podejście: Zapewniliśmy doradztwo techniczne, rozwój front-endu i ekspertyzę w zakresie architektury rozwiązań. Dzięki współpracy między zespołami w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Polsce i Macedonii, projekt sprostał wyzwaniom, takim jak konieczność migracji złożonego starszego kodu, co zaowocowało płynnym przejściem.

Rezultat: Pomyślne przejście na nowoczesny, responsywny internetowy interfejs użytkownika, co przełożyło się na zwiększenie możliwości biznesowych, efektywniejsze zarządzanie personelem, efektywność kosztową, dostępność, łatwiejszą konserwację i wprowadzenie oferty oprogramowania jako usługi (SaaS) dla Time Care.

Spis treści

O kliencie

Firma Time Care AB, część RLDatix, jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania pracownikami, koncentrującym się głównie na rynku opieki zdrowotnej.

Ponad 50% gmin w Szwecji jest klientami Time Care, dlatego firma zdobyła dogłębną wiedzę o problemach i trudnościach, z którymi na co dzień mierzą się organizacje służby zdrowia.

RLDatix koncentruje się na dostarczaniu narzędzi, które pomagają instytucjom opieki zdrowotnej bezpiecznie i efektywnie zarządzać swoim personelem, tak aby mogli zapewnić wyjątkową opiekę wszystkim swoim pacjentom.

Odpowiadając na potrzeby klienta

Naszym głównym celem było opracowanie nowoczesnego interfejsu sieciowego dla produktu Time Care Planning, który korzystał z poprzedniej aplikacji desktopowej.

Nawiązaliśmy współpracę z Time Care, kiedy spółka była już jednym z oddziałów firmy Allocate Software. Zostaliśmy jej poleceni jako niezawodny partner do outsourcingu usług programistycznych.

Zakres współpracy

Byliśmy odpowiedzialni za odświeżenie produktu Time Care, którego celem było uprawnienie i optymalizacja procesu identyfikacji i wdrożenia pracowników do obsadzenia dostępnych zmian.

Pracownicy medyczni mogą decydować o tym, kiedy pracują i przez jaki czas. Następnie, muszą wprowadzić swoje preferencje do systemu. Następnie, The Roster Administrator musi opracować i zatwierdzić harmonogramy pracy dla poszczególnych osób na podstawie ich preferencji, jednocześnie uwzględniając wymagania organizacji, przepisy Unii Europejskiej i porozumienia ze związkami zawodowymi, które wprowadzają ograniczenia dla pracowników, tzn. ograniczenie czasu pracy jednej osoby do 40 godzin tygodniowo.

Interdyscyplinarny zespół

Na początku projektu Architekt Techniczny ściśle współpracował z Architektem Technicznym po stronie Time Care, aby w pełni zrozumieć system. Podejście to umożliwiło nam ustalenie architektury oraz zaplanowanie prac do wykonania. Wszystko to zagwarantowało solidną podstawę do rozpoczęcia prac w jak najkrótszym czasie, aby generować realną wartość biznesową.

Wdrożyliśmy ulepszenia oraz zadbaliśmy o frontend, aby aplikacja była nie tylko funkcjonalna, ale także atrakcyjna wizualnie.

Pracowaliśmy w zwinnych metodologiach – Product Owner po stronie klienta i Scrum Master w Polsce. Klient był bardzo zadowolony z naszego doświadczonego Scrum Mastera, który naprawdę pomógł zespołowi zwiększyć tempo prac.

Po stronie Future Processing projekt był również wspierany przez Agile Coacha, który służył radą w przypadku wątpliwości dotyczących procesu, oraz doradcę technicznego, który pomagał nam przezwyciężyć wyzwania technologiczne.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni ze współpracy. Zespół szybko przywykł do nowej aplikacji, co podniosło wydajność. Ewentualne problemy były sygnalizowane od razu wraz z sugerowanymi rozwiązaniami. Naszą relację z Future Processing można bez wątpienia nazwać partnerstwem, ponieważ czuliśmy się jak członkowie jednej drużyny. Gdybyśmy znów mieli nawiązywać współpracę, nie zmienilibyśmy niczego.

Rickard Lindstorm
Development Manager, Time Care

Główne korzyści naszej współpracy

Nowy, interaktywny, sieciowy interfejs użytkownika działa wykorzystując nowoczesne technologie. Zoptymalizowaliśmy proces obsadzania dyżurów odpowiednio wykwalifikowanymi pracownikami, nie tylko upraszczając złożony proces, ale zapobiegając naruszeniu obowiązujących przepisów.

Ponadto, aplikacja już zaczęła generować nowych klientów dla Time Care.

Przejście z aplikacji desktopowej na sieciową zapewniło szereg korzyści:

  • oszczędność kosztów: użytkownicy wchodzą do aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, co oznacza, że nie ma potrzeby obsługiwania wielu systemów,
  • dostęp z dowolnego miejsca: aplikacje sieciowe pozwalają na dostęp użytkowników z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem szeregu urządzeń,
  • łatwiejsze utrzymanie: aplikacje sieciowe muszą zostać zainstalowane tylko raz na serwerze, prowadzenie napraw i aktualizacji jest łatwiejsze,
  • umożliwienie usług SAAS: klient może sprzedawać aplikację jako usługę hostingową.
 

Kluczowe czynniki sukcesu

Jedną z trudności było rozproszenie zespołu, ponieważ współpracowaliśmy z deweloperami ze Szwecji, Londynu, Polski, a na samym końcu także Macedonii. Początkowo praca w takim zespole była trudna pod względem wdrożenia, a także – co ważniejsze – przestrzegania zasad Scrum. Z czasem jednak nauczyliśmy się skutecznie zarządzać codzienną pracą i wszystko zadziałało na naszą korzyść, ponieważ mogliśmy korzystać nawzajem ze swojej wiedzy.

Kolejną trudnością napotkaną na początku projektu była migracja starego kodu. System jest duży i przez lata ewoluował, dlatego niektóre jego części były złożone, napisane w starej technologii i nie zawsze dobrze udokumentowane. Kiedy jednak poznaliśmy kod, lepiej zrozumieliśmy wymagania i opracowaliśmy procesy wewnętrzne, co znacząco poprawiło i przyspieszyło proces programowania. Dzięki temu nasza codzienna praca stała się znacznie bardziej wydajna.

Technologie użyte w projekcie