Menu Zamknij menu
Kontakt
Medycyna Wielka Brytania

Współpraca w zakresie zaawansowanych systemów do fluoroskopii, angiografii i analizy statystycznej obrazowania medycznego

Podsumowanie

Wyzwanie: Projekty klienta wymagały szczegółowego zrozumienia matematyki, fizyki i inżynierii oprócz wiedzy wymaganej do wdrożenia kodu, który jest zarówno szybki, jak i solidny – umiejętności, którymi wykazali się nasi eksperci.

Podejście: Pracowaliśmy nad zaawansowanymi systemami do fluoroskopii, angiografii i statystycznej analizy obrazów medycznych. Nasi inżynierowie zostali przeszkoleni do pracy zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi.

Rezultat: Oprogramowanie używane w szpitalach, na uniwersystetach i w laboratoriach na całym świecie. Celem jest wykorzystanie go w praktyce klinicznej, do wspierania diagnostyki nowotworów i innych chorób, aby umożliwić pacjentom otrzymanie optymalnego leczenia.

Spis treści

O kliencie

Feedback Medical jest brytyjską firmą zajmującą się dostarczaniem rozwiązań wspomagających diagnostykę kliniczną.

Ich produkty przyspieszają pracę radiologów, klinicystów i badaczy medycznych, usprawniając przepływ pracy i dostarczając wyjątkowych informacji na temat chorób, takich jak nowotwory.

Produkty Feedback Medical powstały w wyniku pracy profesjonalistów w rzeczywistych środowiskach medycznych i zostały opracowane w ścisłej współpracy z badaczami, radiologami i specjalistami IT w służbie zdrowia.

Wyzwanie biznesowe

Współpracę z Feedback Medical nawiązaliśmy w 2006r. i wspólnie pracowaliśmy nad zaawansowanymi systemami do fluoroskopii, angiografii oraz analizy statystycznej obrazów medycznych.

Zrealizowane projekty są dobrym przykładem tego, w jaki sposób wyniki badań (przeprowadzonych również w Future Processing) można wykorzystać w przemyśle.

2006

rok rozpoczęcia współpracy z Future Processing

2006

prestiżowych instytucji na całym świecie używa TexRAD

Postanowiliśmy nawiązać współpracę z Future Processing ponieważ nasze przedsięwzięcia nie są prostymi projektami programistycznymi. Zasadniczo wymagają one szczegółowej wiedzy matematycznej, fizycznej i inżynieryjnej, a ponadto umiejętności i wiedzy koniecznych do opracowania szybkiego i niezawodnego kodu.

Przetwarzanie w czasie rzeczywistym i przechowywanie obrazów medycznych jest często czynnością, w której najbardziej liczy się czas, a wszystkie procesy muszą być zaprojektowane w sposób ograniczający do minimum ryzyko, które ostatecznie spoczywa na pacjencie.

Dr. Stephen Brown
Chief Regulatory and Compliance Officer, Feedback Medical

Efekty naszej współpracy

Pomogliśmy opracować oprogramowanie do wizualizacji i analizy obrazów medycznych wykorzystywane w szpitalach, uniwersytetach i laboratoriach na całym świecie.

  • FluoroPro

Pomogliśmy w stworzeniu oprogramowania dla systemu rejestrującego dane fluoroskopowe, nazwanego FluoroPro. Producentem tego pakietu złożonego z urządzenia i oprogramowania była firma Virtual Imaging Inc. (później spółka zależna od Canon US).

System uzyskał w 2007 r. certyfikat amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) na mocy art. 510k (wyrób medyczny).

  • TexRAD

Obrazy medyczne służą do podejmowania decyzji w sprawie opieki nad pacjentami i leczenia ich, ale ograniczają się do tego, co może dostrzec ludzkie oko. Z kolei TexRAD można wykorzystać do analizy cech (niewidocznych gołym okiem) wyekstrahowanych z obrazów uzyskanych w ramach rutynowej praktyki lekarskiej.

Dodatkowe informacje otrzymane z systemu TexRAD mogą pomagać lekarzom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, na przykład poprzez lepsze i skuteczniejsze prognozowanie i diagnostykę, by zapewnić im najodpowiedniejszy sposób leczenia.

  • Platforma udostępniania obrazów

Nasi inżynierowie pomogli również w budowie platformy umożliwiającej specjalistom i ośrodkom udostępnianie przypadków klinicznych wybranym użytkownikom w celu poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów z CTEPH.

Platforma pozwala na przesyłanie, udostępnianie i omawianie obrazów, w tym obrazów z tomografu komputerowego, scyntygramów perfuzyjnych i wentylacyjnych, angiogramów płucnych i skanów rezonansem magnetycznym.

Platforma udostępniania obrazów została przyjęta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakrzepowo-Zatorowego Nadciśnienia Płucnego (International CTEPH Association, ICA) w lipcu 2015 roku. ICA to organizacja lekarzy, chirurgów i innych specjalistów medycyny działających na rzecz postępów w diagnostyce i leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (Chronic Thrombo Embolic Pulmonary Hypertension, CTEPH).

Mamy bardzo bliskie relacje z Future Processing. Niektórzy z kluczowych programistów mają również doświadczenie akademickie i pomagają nam w rozwoju naszego algorytmu. To naprawdę jest rozszerzenie naszego zespołu, nie tylko kontraktowanie oprogramowania polegające na przekazaniu pomysłu i otrzymaniu kodu.

Mike Hayball
Chief Technical Officer, Feedback Medical

Badania i Rozwój

Zdobyliśmy doświadczenie w zakresie analizy obrazów medycznych oraz pracy ze złożonymi i innowacyjnymi projektami badawczymi, w których występuje silny związek między nauką a biznesem.

Zostaliśmy poproszeni o pomoc w prowadzeniu badań dotyczących analizy obrazów, analizy statystycznej otrzymywanych wyników oraz uczenia maszynowego.

Prowadzone przez nas badania okazały się być kluczowe.

Nasi inżynierowie publikują prace naukowe i prezentują je na konferencjach i sympozjach na całym świecie, m.in. w Kanadzie, Australii, USA, Hiszpanii, Meksyku, Chile i Chinach.

W zgodzie ze standardami

Projekty, nad którymi pracujemy dla Feedback Medical wymagają ogromnej uwagi, ponieważ ich przeznaczeniem jest użytek w charakterze wyrobów medycznych. Nasi inżynierowie zostali przeszkoleni do pracy w ramach systemu jakości zgodnego z normą EN ISO 13485:2012.

Główne korzyści naszej współpracy

System TexRAD udowodnił już swoją wartość w badaniach medycznych i stosowany jest w szeregu badań, które są publikowane w prestiżowych czasopismach naukowych. W wersji badawczej został już sprzedany wielu uniwersytetom i instytutom badawczym na całym świecie.

Mamy nadzieję, że w przyszłości system TexRAD będzie mógł być wykorzystywany do uzyskiwania większej ilości informacji z badań klinicznych i pomoże badaczom w zrozumieniu działania nowych leków.

(…) Future Processing zapewniła nam pewien poziom ciągłości – ogólna wiedza konieczna do pracy z bibliotekami kodu jest znaczna i dlatego bardzo ważna była dla nas współpraca z określonymi kluczowymi osobami. Udało się rozszerzyć zasięg naszego systemu jakości na te kluczowe osoby, dzięki czemu Future Processing mogła odegrać istotną rolę w opracowywaniu produktów podlegających przepisom o wyrobach medycznych, przeznaczonych do sprzedaży zarówno w USA jak i w Unii Europejskiej.

Dr. Stephen Brown
Chief Regulatory and Compliance Officer, Feedback Medical

Zobacz wywiad

Mike Hayball wyjaśnia dlaczego zdecydował się na nearshoring i jakie korzyści płyną ze współpracy z Future Processing.

Odtwórz wideo

Technologie użyte w projekcie

Dalsza współpraca

Docelowym przeznaczeniem systemu TexRAD jest użytkowanie go w praktyce klinicznej do wspomagania diagnostyki nowotworów i innych chorób, aby pacjenci mogli otrzymać najbardziej odpowiednie leczenie.

Celem Feedback Medical jest rozbudowa platformy obrazowania w celu rozszerzenia jej zastosowania w coraz szerszej gamie problemów związanych z diagnostyką obrazową i ich ostatecznego rozwiązania za pomocą niezawodnych, dobrze zaprojektowanych produktów.