Menu Zamknij menu
Kontakt
Media Wielka Brytania

Otwarcie nowych źródeł przychodów dla PEI dzięki rozwojowi platformy internetowej i migracji CRM

Podsumowanie

Wyzwanie: PEI poszukiwało partnera, który wspierałby ich misję ciągłego dostarczania najwyższej jakości produktów i usług dla interesariuszy, wzmacniając ich wizerunek wiodącej na świecie grupy o aktywach alternatywnych.
Podejście: Dzięki praktycznemu podejściu i efektywnemu zarządzaniu zasobami byliśmy w stanie współpracować przy wielu projektach i wspierać wymagania PEI nawet w najszybszych „pomysłach do zielonych projektów cyfrowych”.
Rezultat: Opracowane przez nas rozwiązania cyfrowe otwierają przed PEI nowe źródła przychodów. Umożliwiają organizacji dotarcie do nowych odbiorców i sprzedaż innowacyjnych usług obecnym klientom.

Spis treści

O kliencie

Głównym celem PEI jest zachowanie roli wiodącej grupy publikującej informacje na temat aktywów alternatywnych na świecie.

PEI Media to jedyna na świecie grupa zajmująca się informacjami na temat B2B i wydarzeń networkingowych, skupiona na alternatywnych i typowo niepłynnych klasach aktywów, które stały się podstawowym składnikiem wielu globalnych strategii inwestycyjnych.

Grupa PEI powstała w Londynie w 2001 roku. Specjalizuje się w danych na temat globalnych funduszy typu private equity, venture capital, private debt, a także zgodności finansowej oraz inwestycji w nieruchomości, infrastrukturę i rolnictwo. Przedsiębiorstwo zajmuje się aktywnie również innymi, nowo powstałymi dziedzinami i praktykami inwestycyjnymi.

Dzięki skupieniu na konkretnych typach klas aktywów i dbaniu o ciągłe dostarczanie jak najlepszej jakości produktów i usług dla klientów (zwłaszcza inwestorów i osób zarządzających funduszami inwestycyjnymi).

Wyzwanie biznesowe

Firma PEI zdecydowała się zrezygnować z usług mniejszych, onshore’owych agencji na rzecz nearshore’owego zespołu programistów. Celem tej zmiany było znalezienie dostawcy, który zapewniłby realizację misji firmy, jaką jest regularne dostarczanie odbiorcom produktów i usług klasy premium jako wiodąca grupa informacyjna w dziedzinie aktywów alternatywnych.

Dzięki temu, że oferujemy szeroki wachlarz usług przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, Future Processing okazało się być dla PEI najlepszym wyborem. Grupa nie musiała dalej szukać: zapewniliśmy PEI dodatkowych członków zespołu i dodatkowe usługi w dziedzinach takich jak specjalistyczna migracja danychtesty wydajności aplikacjibezpieczeństwoUX i inne.

No. 1

na świecie wśród firm publikujących informacje na temat aktywów alternatywnych

13

publikacji na temat danych i informacji dotyczących finansów cyfrowych

Zakres współpracy

W portfolio PEI znajduje się 13 cyfrowych publikacji zawierających kluczowe informacje finansowe i rynkowe. Publikacje te są dostępne online, na platformach internetowych oferujących czytelnikom różne poziomy subskrypcji.

W tej chwili Future Processing pracuje nad wszystkimi tymi platformami.

Możliwość współpracy z Future Processing była dla PEI jedną z najszybciej podjętych decyzji biznesowych, jeśli chodzi o realizację projektów. Konieczne było szybkie przeskalowanie naszych środków związanych z tworzeniem oprogramowania przy jednoczesnym utrzymaniu tempa innych priorytetowych zadań.

Członkowie zespołu Future Processing skrupulatnie i skutecznie odpowiadali na nasze potrzeby, a komunikacja z nimi była bezproblemowa. Dzięki nim udało nam się wprowadzić efektywne procesy rekrutacji i onboardingu, co z kolei umożliwiło nam tworzenie precyzyjnych planów i harmonogramów.

Działania Future Processing znacząco przyczyniły się do wdrożenia na rynek naszego nowego produktu New Markets w założonym terminie i budżecie. Projekt udało się zrealizować pomyślnie, mimo że termin był krótki, a na rynku rósł popyt na podobnego rodzaju usługi.

Aris Espiritu
Project Manager, PEI Media

Efekty naszej współpracy

PEI Media screen

Najnowszym projektem internetowym, nad którym pracowaliśmy, była zorientowana na użytkowników strona nowej publikacji PEI: New Private Markets.

Publikacja ta skupia się na tematyce czynników ESG (czyli dotyczących środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego), inwestowania zrównoważonego oraz impact investing. NPM jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rzetelne informacje na podobne tematy ze strony klientów PEI.

Poza rozwojem i wsparciem technicznym tej i innych platform wydawniczych, pracujemy również wspólnie nad:

  • sporym projektem ulepszenia systemu CRM, w tym nad stworzeniem aplikacji i migracją danych SSIS,
  • przeprojektowaniem aplikacji danych PEI Research & Analytics z systemu typu legacy na nowy system, w tym nowy front-end i back-end,
  • wsparciem i rozwojem hurtowni danych.

Główne korzyści naszej współpracy

  • Skalowalny zespół programistów wyznaczony do projektów PEI
  • Realizacja potrzeb rynkowych – upselling względem istniejących klientów PEI i dotarcie do nowych odbiorców
  • Dostęp do materiałów wykraczających poza technologię tworzenia oprogramowania
  • Otwarcie nowego źródła dochodów dla PEI poprzez ponowne wykorzystanie i rozszerzenie istniejącej platformy internetowej
 

Nasza współpraca z PEI Media jest bardzo efektywna. Współdziałamy ściśle z załogą klienta: z kierownikiem ds. technologii, kierownikami projektów, analitykami biznesowymi i menedżerami produktu. W ten sposób my mamy jasność co do wymagań i celów biznesowych klienta, a klient z kolei w pełni rozumie różne warunki techniczne.

Wiele wydarzyło się w trakcie naszej wspólnej pracy nad NPM: nasz zespół się rozrósł (z 9 członków w lutym 2021 do 25 w sierpniu 2021) i przygotowywał do kolejnych projektów w ramach współpracy z PEI.

Dzięki świetnej pracy zespołowej udało się sprawnie zrealizować projekt New Private Markets, dostarczając go przed ustalonym terminem.

PEI Media Olga Otorowska
Olga Otorowska
Team Leader, Future Processing

Technologie użyte w projekcie