Menu Zamknij menu
Kontakt
Transport Polska

Aktualizacja oprogramowania, która przyniosła 45% wzrost liczby klientów chcących dokonać zakupów

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma Stalexport chciała zmodernizować swoje oprogramowanie, z którego korzystało 30 000 klientów na około 50 000 urządzeń, a także zintegrować je z wieloma systemami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Podejście: Rozpoczeliśmy od warsztatów, których celem było przekształcenie specyfikacji technicznej w pomysł na rozwiązanie. Przeprowadzilismy złożoną migrację danych, integrację systemów, rozwinęły nowe funkcjonalności i poradziły sobie z napływającymi danymi.
Rezultat: Dostarczyliśmy dwie aplikacje: jedną do obsługi klienta i portal internetowy dla klientów. Oprogramowanie jest płynnie zintegrowane z zewnętrznymi systemami poboru opłat i bramką płatności. Wszystkie dane zostały pomyślnie zmigrowane, co zapewniło ciągłość działania firmy Stalexport.

Spis treści

O kliencie

Misją spółki Stalexport jest przyczynianie się do wzrostu jakości infrastruktury drogowej w Polsce przez świadczenie profesjonalnych usług.

Działalność spółki i podmiotów wchodzących w skład jej Grupy Kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Ponadto spółka oferuje takie usługi jak wynajem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.

Wyzwanie biznesowe

Spółka Stalexport poszukiwała partnera biznesowego specjalizującego się w dziedzinie IT, aby zmodernizować istniejące oprogramowanie będące integralną częścią systemu stworzonego dla działu rozliczeń firmy. Stare rozwiązanie było również zintegrowane z włoskim systemem poboru opłat, który obsługiwał bramki na autostradach (otwieranie szlabanów, zgłaszanie wypadków). Integracja systemu była największym wyzwaniem tego projektu, dlatego musiała zostać zrealizowana w ścisłej współpracy ze Stalexportem i włoskim dostawcą.

Proces wyboru Future Processing do roli dostawcy zaplanowanego rozwiązania zajął sporo czasu. Wykazaliśmy się naszym doświadczeniem i przedstawiliśmy własną ekspertyzę techniczną oraz wstępną propozycję rozwiązania, dzięki czemu udowodniliśmy, że rozumiemy potrzeby Stalexportu.

Nowy system miał zastąpić istniejące rozwiązanie, z którego korzystało ponad 30 tysięcy indywidualnych użytkowników i firm przy pomocy ok. 50 tysięcy urządzeń. Opracowanie formatu danych i ich spójności zajęło nam kilka miesięcy. Ostatecznie wszystkie dane zostały skutecznie przeniesione do nowego systemu – bez żadnych strat w zakresie ciągłości biznesowej i migrowanych informacji.

Dzięki współpracy z Future Processing osiągnęliśmy nasz główny cel, jakim jest przejście z tradycyjnego na automatyczny system płatności. Korzystając z naszego poprzedniego systemu jedynie ok. 50% klientów dokonywało zakupów na stronie internetowej, a po wdrożeniu nowemu portalowi ta liczba wzrosła do prawie 95%.

Oprócz nowych możliwości jakie dało nam nowe oprogramowanie, ograniczyliśmy wydatki, co okazało się niezwykle istotne podczas trwania pandemii.

Marcin Piechula
IT Director, Stalexport

Analiza i projektowanie

Stalexport zwrócił się do nas ze specyfikacją przygotowaną przez innego dostawcę. Postanowiliśmy, że naszą współpracę rozpoczniemy od dwudniowych warsztatów, podczas których zamienimy tę specyfikację w konkretny pomysł na rozwiązanie.

W warsztacie wzięli udział interesariusze ze strony klienta – Product Owner, kierownik projektu, przedstawiciele handlowi , pracownicy zajmujący się obsługą klientów, członek zespołu marketingowego – oraz zespół programistów Future Processing, którzy mieli pracować nad tym projektem. Dzięki temu programiści zaangażowani w projekt oraz osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości szybko zapoznali się z kontekstem biznesowym systemu.

Podczas pracy nad projektem działaliśmy w ścisłej współpracy. Klient miał do nas zaufanie i był otwarty na dyskusję zarówno w kwestiach technicznych, jak i w sprawach dotyczący użyteczności sysetemu. Analityk biznesowy, kierownik zespołu programistów oraz projektant UX byli w stałym kontakcie z Product Ownerem i odbywali z nim cotygodniowe rozmowy.

Wdrożenie miało miejsce tuż po tym, jak wybuchła pandemia. Spółka Stalexport musiała zamknąć punkty obsługi klienta, które miały opierać się na naszym systemie, w związku z czym musieliśmy dostosować rozwiązanie do nowej sytuacji i zadbać o to, by działało w 100% online.

Klient oddał w nasze ręce wybór technologii i narzędzi do wykorzystania w projekcie. Jedyne wymagania dotyczyły chmury i integracji z zewnętrznymi systemami: systemem poboru opłat na autostradzie, bramką płatniczą Blue Media, systemem rozliczeń, Głównym Urzędem Statystycznym Pocztą Polską.

Interdyscyplinarny zespół

Zespół opracowujący projekt składał się z analityka biznesowego, projektanta UX i 13 programistów współpracujących ze specjalistami IT po stronie Stalexportu. Aby zapewnić najwyższą jakość rozwiązania, zaangażowaliśmy w projekt także specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy wzięli udział w początkowych warsztatach i przeprowadzili audyt bezpieczeństwa starego systemu.

Ponadto skonsultowaliśmy nasz pomysł na rozwiązanie ze specjalistą ds. RODO.

Dalsza współpraca

Największym wyzwaniem była integracja systemu z istniejącym już systemem poboru opłat i rozliczeń, a także z systemem płatności Blue Media. Przygotowaliśmy plan działania uwzględniający ryzyko i przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników naszego klienta, zanim wdrożyliśmy pierwszą wersję produktu.

Spółka Stalexport postanowiła kontynuować współpracę z działem Support & Maintenance po wdrożeniu pierwszej wersji systemu. Ponieważ zespoły programistów i utrzymania systemu działały wspólnie przez kilka miesięcy, udało się jednocześnie opracowywać nowe funkcjonalności i rozwiązywać bieżące zgłoszenia. Nie był to standardowy proces, ale sprawdził się świetnie i przyczynił się do jeszcze większego wzrostu zaufania klienta do naszych specjalistów, ich kompetencji i wiedzy.

Technologie użyte w projekcie