Menu Zamknij menu
Kontakt
Organizacja pozarządowa Wielka Brytania

Bezproblemowa migracja i obniżenie kosztów subskrypcji o 72% w ciągu 20 dni

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma TrustMark potrzebowała wprowadzić nowe funkcjonalności, zmodyfikować interfejs API i przeprowadzić migrację całej swojej infrastruktury do nowej subskrypcji Azure. Większość zakresu projektu musiała zostać ukończona w ciągu 20 dni.

Podejście: Szybko skompletowaliśmy zespół, kompleksowo przeanalizowaliśmy dotychczasowy system i opracowaliśmy plan wprowadzenia nowych funkcjonalności usług, wdrożenia zmian API i migracji całej infrastruktury do nowej subskrypcji Azure.

Rezultat: TrustMark odniósł korzyści z migracji 53 usług i 5 pipeline’ów na Azure DevOps, co doprowadziło do usprawnienia i uproszczenia środowiska. Co więcej, koszty subskrypcji zostały obniżone o 72% bez utraty wydajności.

Spis treści

O kliencie

TrustMark to jedyny zatwierdzony przez rząd brytyjski program, w ramach którego można znaleźć zaufanego usługodawcę remontowo-budowlanego.

TrustMark powstał w 2005 roku we współpracy z rządem, organami branżowymi i grupami ochrony konsumentów. Od tego czasu TrustMark rozszerzył się, obejmując wszystkie środki napraw, konserwacji i ulepszeń (RMI), efektywności energetycznej i modernizacji, zapewniając równe szanse w zakresie jakości dla konsumentów wykonujących prace w swoich domach lub w ich pobliżu.

TrustMark to przedsiębiorstwo „non-profit”, które szczyci się ciągłym inwestowaniem, aby podwyższać standardy branżowe i zwiększać ochronę praw osób, które korzystają z usług fachowców, we wszystkich sektorach.

Nasza rola

Organizacja TrustMark szukała partnera technologicznego, aby wdrożyć nowe funkcjonalności do swojego portalu oraz wprowadzić zmiany w interfejsie API.

Po pierwszych testach i całkowitym przejęciu projektu odtworzyliśmy serwis, naprawiliśmy błędy i zaplanowaliśmy migrację produktu na żywo, poza brytyjskimi godzinami pracy.

Presja czasu była istotnym czynnikiem w projekcie – większość działań (w tym migracja na żywo) musiała zostać zrealizowana w ciągu 20 dni.

53

migracja 53 usług, 5 pipeline’ów (Azure DevOps)

72%

uzyskanej redukcji kosztów subskrypcji

Efekty naszej współpracy

Nasze doświadczenie w dziedzinie technologii chmurowej (Azure) i współpraca w fazie projektowej zaowocowały rozmowami o partnerstwie technologicznym, polegającym na wprowadzeniu nowych funkcjonalności do serwisu, zmianach w API i migracji całej infrastruktury do nowego planu subskrypcji Azure.

Presja czasu była istotnym czynnikiem w projekcie – większość działań (w tym migracja na żywo) musiała zostać zrealizowana w ciągu 20 dni.

Działania, które zrealizowaliśmy:

 • Dogłębne zapoznanie się z projektem
 • Redukcja poziomu złożoności i rozmiaru środowiska
 • Przebudowa i testowanie rozwoju usługi (w tym Azure DevOps)
 • Wprowadzenie zmian w serwisie
 • Planowanie, przebudowa i testowanie usługi na żywo
 • Wsparcie dla nowego środowiska produkcyjnego oraz dla starego systemu przed uruchomieniem nowego
 • Optymalizacja zasobów Azure

Zespół CloudOps Future Processing zrealizował swoje zadanie doskonale. Szybko zebrano odpowiednich specjalistów, którzy zmierzyli się z wyzwaniem: opracowali plan i bezproblemowo przeprowadzili migrację infrastruktury.

Był to dla nas kluczowy projekt o ograniczonym budżecie czasowym. Co więcej, zespół Future Processing przeanalizował nasz plan subskrypcji Azure i znacząco obniżył jej koszty operacyjne. Współpraca z Future Processing przy tym projekcie to czysta przyjemność.

Philip Vaughan
Programme Director

Główne korzyści naszej współpracy

 • Migracja 53 usług, 5 pipeline’ów (Azure DevOps)
 • Infrastruktura typu lean (z 4 do 2 środowisk), w pełni sprawna i udokumentowana
 • Terminowe wprowadzenie potrzebnych zmian w produkcie
 • Obniżenie kosztów subskrypcji o 72% przy zachowaniu wydajności na tym samym poziomie co wcześniej
 • Redukcja koniecznych zasobów Azure Resources: 39% usług dotyczących aplikacji (App Services), 25% aplikacji funkcjonalnych (Function Apps), 33% baz danych (Databases), 25% pamięci (Storages)

Technologie użyte w projekcie