Menu Zamknij menu
Kontakt

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Future Processing S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP 634-25-32-128, REGON 278263445.

Inspektor Ochrony Danych

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Cel przetwarzania Podstawa prawna
Wysyłka informacji handlowych i marketingowych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (marketing bezpośredni)
Wysyłka newslettera art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda subskrybenta poprzez zapisanie się do newslettera
Kontakt w celach marketingowych i handlowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Zgoda adresata na przetwarzanie danych osobowych
Udostępnienie w ramach grupy Future Processing listy osób zgłaszających sprzeciw wobec marketingu własnego w celu ograniczenia liczby komunikatów kierowanych do osób niezainteresowanych naszymi działaniami. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Uzasadniony interes (skierowanie komunikacji tylko do osób potencjalnie zainteresowanych usługami i działaniami grupy Future Processing)

Zakres danych

W celach określonych w niniejszym punkcie przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

Źródło danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie, jak i od innych podmiotów, które dysponują podstawą do udostępnienia nam Twoich danych osobowych (w szczególności Twoją zgodą na takie udostępnienie), np. po udziale w konferencji lub webinarze.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz, w szczególności podmiotom realizującym na nasze zlecenie wysyłkę newsletterów i inne usługi marketingowe.

Okres przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newsletterów bądź też tak długo, jak będziemy realizować jego wysyłkę.

Od czasu do czasu możemy zapytać Cię, czy dalej jesteś zainteresowany otrzymywaniem newsletterów i w związku z tym, czy wyrażona przez Ciebie zgoda jest aktualna.

Twoje prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w każdej chwili możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania
  • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com oraz żądać w związku z tym usunięcia przez nas Twoich danych.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem.
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego
  • otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś wyrażając zgodę na ich przetwarzanie lub zawierając umowę. Dane te otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz je przesłać innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
  • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Konieczność podania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości przesyłania newslettera lub nawiązania kontaktu w celu przedstawienia oferty zgodnej z Twoimi preferencjami. W przypadku organizowanych przez nas lub naszych partnerów wydarzeń odmowa podania danych skutkować może brakiem możliwości wzięcia udziału w takim wydarzeniu

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

© Future Processing. Wszystkie prawa zastrzeżone.