Menu Zamknij menu
Kontakt
Wielka Brytania

Przejęcie projektu, które pozwoliło zaoszczędzić 12-18 miesięcy pracy

Podsumowanie

Wyzwanie: Nasz klient chciał lepiej wykorzystać swoje dane i możliwości technologiczne, a także zwiększyć sprawność operacyjną z pomocą partnera technologicznego.

Podejście: Bezproblemowo przejęliśmy projekt, w tym system do obsługi systemu płatności i aplikację dla klientów. Przekonfigurowaliśmy oprogramowanie, które wdrożyliśmy w nowych sklepach oraz pokierowaliśmy jego dalszym rozwojem.

Rezultat: Przejęcie projektu pozwoliło zaoszczędzić nawet do 18 miesięcy pracy, którą można było poświęcić na dalszy rozwój. W ciągu trzech miesięcy zakończyliśmy projekt i osiągnęliśmy cel, którym było wdrożenie oprogramowania w nowym sklepie.

Spis treści

O kliencie

Klient jest jedną z większych firm zajmującą się sprzedażą typu cash and carry.

Firma powstała ponad 30 lat temu i od zawsze skupiała się na potrzebach klientów oraz jakości i dostępności usług. Asortyment firmy jest szeroko zakrojony i obejmuje między innymi artykuły spożywcze, produkty dla zwierząt, przybory toaletowe oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Przejęcie projektu i wprowadzenie innowacyjnych zmian

Nasz klient, jako firma zorientowana na klienta i działająca w niszowym segmencie, dąży do najwyższej jakości usług w branży poprzez wykorzystywanie najnowszych technologii. Firma poszukiwała partnera, który głęboko zaangażuje się w projekt i dostarczy rozwiązanie jak najwyższej jakości, zwiększając poziom satysfakcji klientów i wykorzystując ich dane oraz nowe technologie, by zmaksymalizować wydajność działań.

Po analizie kilku potencjalnych partnerów firma ostatecznie wybrała Future Processing. W ten sposób przejęliśmy projekt i mogliśmy go dalej rozwijać i wdrażać.

Klient od samego początku doceniał nasz profesjonalizm i dojrzałość, dostrzegając nasze wyjątkowe zasoby i doświadczenie w wielu różnych obszarach. W przeciwieństwie do poprzedniego partnera nasz zespół zapewnił konsekwentną i terminową realizację projektu, spełniając przy tym wszystkie ustalone wymagania.

Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani jako zaufany partner klienta. Z pełnym zaangażowaniem dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania, które wspomagają rozwój firmy klienta i zapewniają jak najlepszą jakość usług.

Tym, co skłoniło nas do wyboru Future Processing, był wyraźny profesjonalizm. Już od pierwszego spotkania czuliśmy, że to profesjonalny partner dysponujący oddanym zespołem i bogatymi zasobami.

Fakt, że Future Processing posiada własny kampus i biuro oraz zróżnicowaną pulę talentów, dał nam pewność, że będziemy mogli liczyć na ich dostępność. Niezależnie od tego, czy potrzebowaliśmy programisty specjalizującego się w systemie iOS czy Android, wiedzieliśmy, że partner zapewni nam dostęp do uzdolnionych specjalistów. Innym kluczowym czynnikiem była dla nas elastyczność i możliwość kontaktu z zespołem w razie potrzeby. Ostatecznie to profesjonalizm i dojrzałość Future Processing sprawiły, że zdecydowaliśmy się na współpracę. To był doskonały wybór.

Nasz Klient

Zakres prac

Naszym zadaniem było przejęcie projektu, który obejmował oprogramowanie składające się z systemu płatności i aplikacji dla klientów.

Podjęliśmy wyzwanie opracowania potrzebnej dokumentacji, przekonfigurowania programu, wdrożenia go w nowych sklepach i rozwoju dalszych funkcji.

Pomimo braku danych związanych z wcześniejszą wersją systemu szybko opanowaliśmy zasady jego działania, opracowaliśmy złożone opisy i bezproblemowo zintegrowaliśmy nasze oprogramowanie z istniejącymi systemami.

System płatności i aplikacja dla klientów

Najważniejszym zadaniem było przejęcie projektu bazującego na oprogramowaniu dla systemu płatności stworzonego we współpracy z poprzednim partnerem i dalszy jego rozwój.

Choć wsparcie od poprzedniego partnera było minimalne, nasze doświadczenie pozwoliło nam zrozumieć wymagania projektowe, udokumentować dotychczasowo wykonaną pracę i skutecznie kontynuować rozwój systemu oraz poradzić sobie z długiem technicznym, co było kluczowym aspektem dla klienta.

Dzięki temu, że przejęliśmy projekt, zaoszczędziliśmy 12–18 miesięcy pracy, a czas ten można było wykorzystać na dalszy rozwój rozwiązania. W ciągu trzech miesięcy sfinalizowaliśmy przejęcie projektu i zrealizowaliśmy cel główny, którym było udane wdrożenie systemu w nowym sklepie. Ten kluczowy etap był najważniejszy dla naszego klienta i stał się przełomowym osiągnięciem w projekcie.

Jednocześnie skupiliśmy się na dalszym rozwoju aplikacji dla klientów, zwiększając jej ogólną atrakcyjność, aby więcej osób ją ściągało i korzystało z niej. Nasz zespół UX przeprowadził gruntowny audyt, określił obszary wymagające poprawy i zrealizował prace koncepcyjne, które spełniły wymagania klienta.

Interdyscyplinarny zespół

Członkowie naszego interdyscyplinarnego zespołu specjalistów odegrali istotną rolę w przejęciu projektu i jego dalszym rozwoju.

Dzięki ich doświadczeniu i umiejętnościom udało nam się osiągnąć następujące cele:

 • szczegółowo zapoznaliśmy się z potrzebami klienta i dostosowaliśmy nasze działania do najpilniejszych wyzwań biznesowych,
 • zadbaliśmy o to, by projekt postępował właściwym torem, łącząc wymagania biznesowe klienta z oczekiwaniami użytkowników,
 • opracowaliśmy solidną i rzetelną bazę kodu dla projektu,
 • płynnie przejęliśmy prace nad rozwojem aplikacji mobilnej,
 • zagwarantowaliśmy skuteczność i wykonalność rozwiązania klienta, przyjmując holistyczne podejście do architektury systemu, technologii, integracji i infrastruktury,
 • zachowaliśmy spójność z modelem Scrum i zadbaliśmy o komunikację w zespole,
 • nieustannie polepszamy procesy zapewniania jakości,
 • uprościliśmy procesy ciągłego testowania i wdrożeń produkcyjnych, co poskutkowało znacznymi usprawnieniami w zakresie systemu oraz całego projektu,
 • podzieliliśmy się z klientem cennymi uwagami i innowacyjnymi pomysłami związanymi z ulepszeniem aplikacji.

W ramach projektu utrzymywaliśmy ścisłą współpracę z zespołem IT Klienta oraz specjalistami ds. infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się nam z powodzeniem przejąć i wdrożyć projekt, utrzymując jednocześnie rygorystyczne środki bezpieczeństwa oraz realizując wymagania klienta.

Główne korzyści naszej współpracy

 • Sprawne przejęcie projektu oraz znaczące oszczędności w zakresie czasu i budżetu pomimo ograniczonego wsparcia ze strony poprzedniego dostawcy
 • Specjalistyczne doradztwo, które pozwala na określenie kluczowych wyzwań oraz zmierzenie się z nimi wspólnie w ramach partnerstwa
 • Dostarczenie kompleksowej dokumentacji oraz płynna integracja programu z istniejącymi systemami
 • Zapewnienie dogodnego dostępu do szeregu specjalistów z różnych dziedzin w jednej lokalizacji
 • Regularne spotkania projektowe i feedback umożliwiające dzielenie się przemyśleniami i wiedzą
 • Uproszczenie procesu wdrażania w projekt nowych specjalistów
 • Współpraca z godnym zaufania i zaangażowanym partnerem kierującym się dobrymi praktykami branżowymi oraz najwyższymi standardami realizacji projektu
 • Wysokiej jakości, terminowa realizacja projektu oparta na najlepszych praktykach tworzenia oprogramowania i spójna z potrzebami oraz celami klienta

Technologie użyte w projekcie