Menu Zamknij menu
Kontakt
Energetyka Polska

Odkrywanie technicznych i biznesowych możliwości tysiąckrotnego skalowania systemu optymalizacji energii

Podsumowanie

Wyzwanie: Firma Smart EPC chciała zbadać możliwość tysiąckrotnego skalowania systemu optymalizacji energii dla sieci sklepów i opracować strategię dostosowania go do wymagań sektora detalicznego.

Podejście: Nasz Tech Success Workshop zapewnił klientowi holistyczne doradztwo w zakresie architektury oprogramowania, bezpieczeństwa, infrastruktury, rozwiązań chmurowych i data solutions

Rezultat: Nasz klient uzyskał rekoendacje  technologiczne i biznesowe, by skutecznie zwiększyć skalowalność swojego systemu, unikając przy tym luk w rozwoju oprogramowania i ryzyka biznesowego.

Spis treści

Nasz klient

Smart EPC Sp. z o.o. oferuje rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oraz usługi zarządzania energią dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Firma ułatwia inwestycje w odnawialne źródła energii i wysokowydajne technologie energetyczne.

Konsultuje i wspiera swoich klientów w działaniach mających na celu obniżenie ogólnych kosztów energii elektrycznej i gazu.

Wyzwanie biznesowe

Firma Smart EPC wdrożyła niedawno oprogramowanie do optymalizacji zużycia energii dla sklepów sieciowych.

Organizacja opracowuje obecnie najskuteczniejszą strategię tysiąckrotnego skalowania swojego systemu, aby z powodzeniem wprowadzić go na rynek i zaoferować swoje rozwiązanie największym sieciom detalicznym w Polsce.

Firma zwróciła się do nas z zapytaniem o pomoc w przygotowaniu oprogramowania i strategii działań przed wdrożeniem produktu na rynek.

Co zrobiliśmy razem

Aby opracować najskuteczniejszą strategię, Smart EPC musiało uzyskać pełną perspektywę procesu, obejmującą zarówno technologiczne, jak i biznesowe aspekty przedsięwzięcia.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się zbadać ich koncepcję poprzez warsztaty Tech Success Workshop z naszymi ekspertami w dziedzinie inżynierii oprogramowania, architektury, cyberbezpieczeństwa, inżynierii danych i analizy biznesowej.

Warsztaty wspierające rozwój produktu

Już na samym początku naszej współpracy określiliśmy wszystkie oczekiwania, wspólnie ustalając zestaw mierzalnych, kluczowych wskaźników dla warsztatu. W ciągu trzech dni nasz zespół ekspertów ściśle współpracował z przedstawicielami Smart EPC, aby przeanalizować zagadnienie z perspektywy inżynieryjnej i biznesowej.

  • Podczas intensywnej sesji pytań i odpowiedzi uzyskaliśmy głębsze zrozumienie wyzwania i daliśmy naszemu klientowi jasny pogląd na możliwości dopracowania jego rozwiązań technologicznych i strategii biznesowej, mając na uwadze główny cel firmy
  • Każdy z naszych ekspertów technologicznych poprowadził własny panel dyskusyjny, dzięki czemu Smart EPC zyskało wgląd w potencjalne ulepszenia w zakresie architektury infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania i analizy danych
  • Warsztaty były facylitowane przez konsultanta ds. produktów cyfrowych, który zadbał o to, że proponowany stos technologiczny pomoże Smart EPC osiągnąć cel biznesowy w możliwie najbardziej efektywny czasowo i finansowo sposób

Naprawdę doceniamy podejście konsultingowe Future Processing, które pomogło nam osiągnąć to, czego potrzebowaliśmy w tak krótkim czasie. Godna pochwały jest ich zdolność do dostosowania wiedzy technicznej do naszych celów biznesowych. Eksperci Future Processing posiadają nie tylko rozległą wiedzę techniczną, ale także potrafią wcielić swoje pomysły w życie. Mówią naszym językiem i wiedzą, co jest najlepsze dla naszego biznesu.

Dawid Reutowicz
President of the Board at Smart EPC Sp. z o.o.

Dzięki współpracy Smart EPC

  • Ma plan na osiągnięcie nadrzędnego celu biznesowego i zalecenia przedstawione w języku odpowiednim dla domeny firmy i dostosowane do ich nadrzędnego celu biznesowego.
  • Uzyskało szczegółową opinię ekspertów na temat najbardziej wydajnych rozwiązań technologicznych, które można alternatywnie zastosować w celu skutecznego rozwoju ich oprogramowania.
  • Zapoznało się ze wszystkimi możliwymi przyszłymi scenariuszami, co wsparło firmę w planowaniu strategicznym i poszerzyło świadomość na temat potencjalnych problemów, które mogą pojawić się podczas skalowania oprogramowania.
  • Wie, jak zoptymalizować zarówno swoje rozwiązanie technologiczne, jak i strategię biznesową, by usprawnić procesy i osiągnąć sukces rynkowy.
  • Potrafi wykorzystać propozycję wartości swojego rozwiązania, aby jeszcze bardziej wzmocnić swój wizerunek wiarygodnego partnera na rynku usług użyteczności publicznej